Folkedanslaget Sølja sitt 20.-dags ball 14. januar 2012

Eit fint gjennomført ball
Det var 70 deltakarar pluss Inguns ballensemble på Søljas 20.-dagsball på Høyvang i Hamar.  Det var fin mat, godt orkester, god dansesal, særleg var dansegolvet godt og fin danseleiing og ein spennande middagstalar Bjørn Sverre Kristensen som fortalde om spelemannstradisjonar på hedemarken i gamle dagar. I det heile, eit triveleg ball der det også var innslag av runddans.  Som vanleg var det høgtidsam og morosam utnemning av ballmeister og av neste års Ballkomite.
Sjå også mange bilete på Søljas heimeside.

 

Peder og Kristen
 

Kveldens festtalar  Bjørn Sverre Kristensen i uniform frå starten på 1800-talet. Erik ser på.
  

Nokre ved bordet frå BUL.
   

Fleire ved bordet
  

Det andre langbordet
  

Folke utnemner kveldens ballmeister
  

Neste års ballnemnd får sine distingsjonar
  

Også frå polonesen
  

Eit anna kaffibord. Ragnar ser rett fram.
 

Så er dansen i gang igjen
 

Også siste valden.
  

Folk skal takkast
 

Alle blir takka for at dei kom, og ynskt vel heim.
  

Inguns ballensemble sytte fir prima dansemusikk
   

iInger Frøydis og Inger, bak Petter og Vigdis
  

Så blir bordsetet opna, her årests festnemnd.
  

Eine langbordet
  

Hilde takkar for maten.
   

Inger Frøydis les opp femte ballnemnd-medlem
  

Så er polonesen i gang, Ballmeister Mari fører opp.
   

Frå eit av kaffiborda - det var mange gode kaker! F.v. Inger Frøydis, Eystein, Oddny, Bjørg, Erik, Inger og Peder.
  

Den siste valsen
   

Frå avslutninga
  

Musikken får blomar