Folkedanslaget Sølja sitt 20.-dags ball 15. januar 2011

Eit fint gjennomført ball
Det var 74 deltakarar pluss spelemannslaget Leik på Søljas 20.-dagsball på Tingvang i Ringsaker.  Det var fin mat, god underhaldning,  framifrå orkester, god dansesal og fin danseleiing og ein inspirerande middagstalar. I det heile, eit triveleg ball der det også var innslag av runddans. Det var Spelemannslaget Leik som sytte for den fine dansemusikk. Som vanleg var det høgtidsam og morosam utnemning av ballmeister og av neste års Ballkomite.
Sjå også mange bilete på Søljas heimeside.

 

Bilete frå det eine av dei fint pynta middagsborda.
 

Frå det andre bordet.
  

Frå middagen.
   

Dansen er i gang.
  

Kristen tar seg tid til å helse til fotografen
  

her er det vals
 
Her er nokre av neste års ballnemnd
  

Avslutningsring
  

Her er det avslutning.
  

Spelemannlaget Leik sytte for fin dansemusikk.
  

Fjorårets ballmeister Arnfinn Nes utnemner årets ballmeister.
  

Ikkje noko å seia på lengda av manuskriptet!
  

Folke Flateland blir utnemnt til årets Ballmeister.
  

Her får ballmeisteren den fine medaljongen om halsen
   

Neste års Ballkomite vart utnemnt på vers!
  

Her får den nye komiteen sine fine kvite sløyfer
   

Eit bilete til av det same!
  

Ballmeisteren Folke får takk for fin innsats.