Folkedanslaget Sølja sitt 21.-dags ball 17. januar 2009

Eit fint gjennomført ball
Det var nesten ca 60 deltakarar på Søljas 20.-dagsball på Rica Hotell Hamar den 17. januar 2009. Litt færre enn åra før pga kollisjonar med andre arrangement. Det var fin mat, god underhaldning,  framifrå orkester, god dansesal og fin danseleiing og ein inspirerande middagstalar. I det heile, eit triveleg ball der det også var innslag av runddans. Det var Spelemannslaget Leik som sytte for fin dansemusikk
Sjå også mange bilete på Søljas heimeside.

 

Årets dugande orkester - Leik - frå Hamar
 

Utsnitt frå det fint dekka middagsbordet. Kveldens talar til venstre og toastmaster til høgre.
  

Kveldens talar fortalde levande, og ga historiske glimt frå distriktet
   

Fjorårets ballmeister Folke (til venstre) skal utnemne årets ballmeister Ingrid (til høgre). Det foregår med 20 års tradisjon.
  

Den nye ballmeistern Ingrid følgjer nøe med på dei instruksar og formaningar ho får ved utnemninga
  

Den nye ballmeisteren vågar seg på eit lite smil
 
Her er nokre av neste års ballnemnd
  

Ein pent Sølja-par som var med i årets Ballkomite.
  

To pene ballpar - frå Symra og frå Hamar/Valdres
  

Amund til vanstre var årets morosame Talle-for-maten-talar
   

Desse er frå Symra og frå Sogn og Fjordaneringen i Oslo
   

Bjørg (til venstre) og Inger frå Symra kviler litt før neste dans
   

Her er vi midt i ein susande vals (?)
  

Dette er visst kveldens andre fransese?
   

Oppstilling til ein ny rekkjedans
   

Utpå kvelden var det som vanleg kaffi og gode heimebaka kaker.
 

Bilete frå eit av kaffiborda:
  

Det er tid å takke årets Ballmeister Ingrid (ryggen til) for vel utført oppdrag. Det er Kjersti frå Sølja som takkar.
  

Åretst Balllnemnd gjorde ein framifrå innsats
  

Her er Søljas dugande fotograf
  

Utsnitt frå det andre middagsbordet
  

Og frå det tredje bordet
  

Eit pent par frå Drammen ventar på at dansen skal starte
   

Eit pent par til - Arne og Anna - frå Symra
  

Også eit pent dansepar - frå Sølja
   

To par frå BUL i Oslo tar ein pust i dansen
  

Eit fint dansepar
   

To av ballets mange pene damer - Inger Frøydis (til venstre) og Anna
 

Kanskje dette også er ein vals?
   

Også her er det ein runddans - vals igjen?
  

Det er visst stadig vals?
   

Er det Firetur?
   

Dette er fotografen Vebjørn og Inger Frøydis
  

Eit pent og sprekt dansepar.