Folkedanslaget Sølja sitt 20.-dags ball januar 2008

Eit fint gjennomført ball
Det var nesten100 påmeldte til Søljas 20.-dagsball på Tingvold på Stange den 12. januar 2008. Det var fin mat, god underhaldning,  framifrå orkester, god dansesal og fin danseleiing. I det heile, eit triveleg ball der det også var innslag av runddans.

Danseliste:Polonese, Fransese, Kvadrilje, Lanciers,  Fandango frå Austlandet, Mølledans, Menuettpolonese, Hopser med vals, Promenadekvadrilje, Stjernetur, Trondheimar, Firetur frå Stange, Engelsk dans nr 4, vals, reinlender galopp mm.
  

Over Stok og Steen sytte for framifrå dansemusikk, både til stildanse, og ikkje minst til runddansen
     

Her blir ny ballnemnd utpeika
    

Folke Flatland takkar for maten, og fortel korleis det var på ball på Hedemarken for vel 100 år sidan
   

Polonesen er i gang!
  

Første dansen etter middagen var vals, og her er valsen nettopp over.

Eit lite utsnitt frå dansegolvet
  

Her er ei kvadrilje gjennomført på ein fin måte
  

Her blir vanleg norsk kvadrilje fint utført.
   

Nokre som ventar på at middagen skal ta til
  

Her er nokre til som ventar på middagen
    I

Her er det kaffipause
   

Nokre som får seg kaffi og kaker. Marita til høgre fylte fødselsdag og fekk rose.
  

Det ser ut til at kaffien og kakene smakar godt
  

Her er det avslutningsring. Mange fekk takk for vel utført ball. her inviterer Tore Laudal til ball på "hi sida Mjøsa" den 14 april (?).
  


Frå middagsbordet
 


 Frå middagen
   

 Frå middagsbordet
  

 Frå middagsbordet
  

 Frå middagen
  

 Frå middagen
  

 Det var eit stort og freistande kakebord!
  

Gode kaker!
  

Frå eit av kaffiborda
    

Endå eit kaffibord
  

Eit kaffibord her også
    

Ein dugande dansemeister i aksjon - Arnfinn Nes
  

Over  Stok og Steen fekk langvarig applaus for fint dansespel, og dei lova to nye CD'ar på marknaden o 14 dagar!