Folkedanslaget Sølja sitt 20.-dags ball januar 2007

Eit fint gjennomført ball
Det var 102 påmeldte til Sølljas 20.-dagsball på Tingvold på Stange. Det var fin mat, god underhaldning,  framifrå orkester, god dansesal og fin danseleiing. I det heile, eit triveleg ball der det også var innslag av runddans.
Her finn du fleire bilete frå ballet: http://home.online.no/~strandvo  Fotograf Jan Schrøder

Danseliste: Polonese, Fransese, Kvadrilje, Lanciers, Figaro, Fandango frå Austlandet, Mølledans, Sekstur I, Hopser med vals, Promenadekvadrilje, Trondheimar, Firetur frå Stange, Bøhmerdans, Firetur II. Og vals, reinlender galopp og masurka.
  

Over Stok og Steen sytte for framifrrå dansemusikk, både til stildanse, og ikkje minst til runddansen
   
 

Over Stok og Steen ein gong til!
  

Her blir Arnfinn Nes utnemnt til dansemeister for ballet. Det er Nils som utnemner han medan Ingrid held dansemeisterens sølje.
 

Dansemeisteren takkar for tilliten som dansemeister.
  

Bjørg og Eirik ventar på middagen. Dei var også på ballet året før, og hadde mange lovord om det.
  

Her blir Arnfinn Nes utnemt til kveldens dansemeister av Nils og Ingrid
   

Og her takkar Arnfinn for den store tilliten som vert vist han frå fjordårets dansemeister Nils.
  

her ser vi eit utsnitt av dei fint dekka middagsborda
   

Her ser vi Inger Frøydis som takkar kokkar og serveringsfolk for vel utført arbeid
   

Inger Frøydis Bakken takkar for maten. Ho song også visa "Den gang da jeg var pige"
   
 
Marita Ramstad fylte denne dagen 50 år! Og fekk sjølvsagt fødselsdagssong.
  

Her ser vi kveldens dansemeister leiar polonesen
  
 
Her er polonesen i full gang.
  

Endå eit polonesebilete
  

Og endå eit.
  

Og her er det endå fleire som dansar.
  
 
 


Folk ventar på middagen - her rundt bordet er nokre av Symra-medlemene.
  


 Frå middagen
   

 Dei ventar på middagen.  Her Anders Saxhaug og Inger Frøydis Bakken
   

 Eit staseleg par - Anna og Arne
      

 Frå middagen - Gerd og Erik Hestnes
   

 Frå middagen - Grete og Einar
  

 Inger og Hallvard ventar også på middag.
  

Frå middagen - Marianne og Jon
  

Frå middagen - Marita og Jon
  
Frå middagen - Oddny og Eystein
   

Eit staseleg par frå BUL i Oslo
  

Ikkje mindre staselege er desse to frå Sølja
  

Første dansen etter maten var ein vals.
  

Her er eit utsnitt frå dansegolvet.
  

Eit bilete til frå dansegolvet.
  

Og her endå eit.
   

Dansemeister Arnfinn Nes i full aktivitet på dansegolvet.