Smaalenene stildansgruppe sitt ball 21. februar 2009

Eit fint gjennomført ball
Frå Erik Haugros har vi fått tilsendt nokre bilete frå ballet i Smaalenene den 21. februar 2009. Erik fortel at det var eit fint og triveleg ball med 91 påmeldte. Vålerfransese vart vist.
  

Her går folket tilbords ved eit fint pynta bord
  

Fire trufaste balldeltakarar_ Grethe, Bjørg, Arne og Einar
        

Anna og Arne , og Jon og Kari i bakgrunnen
  

Gerd og Erik fint pynta.
   

Marita rettar på eitkvart på dressen til Bjørn.