Ballet på Losby 11. november 2006

Eit fint gjennomført ball
Det var nesten 100 deltakarar på det stilige ballet til Romerike Turdanslag som var på Losby Gods. Vi hadde eit fint bordsete og dansa etterpå i den stilige trekvite ballsalen. Berit Hjørnevik leiar festen på ein fin måte og ballmeister Per leia oss gjennom eit stort og variert danseprogram. Eit litt redusert Christiania Thour og Runddansensamble sytte for god dansemusikk. Her ser vi nokre bilete frå bordsete og av dei fine ballkleda.
  

Vertinna Berit ynskjer alle velkomne til ball på Losby - det tredje ballet til Romerike Turdanslag.
   

Ballmeister Per annonserer den siste dansen for kvelden. I bakgrunnen ser vi deler av orkesteret.

Anna Marie i sin ekstra fine nye kjole frå 1860-talet. Per Kristian har hjelpt til med syinga.
  

Anna Marie og Dag. Dag kan feire stor dag i nye fine ballklede.
 

Tre staselege par frå Oslo Historiske Dansegruppe
  

Her er alle fire para frå Oslo Historiske Dansegruppe på plass - sanneleg ei staseleg gruppe!
  

Inger, Anne Lise, Gunnar og Peder frå Symra
   

Lise Lotte og Roger i nytt ballutstyr
  

Erna og Erik i nye ballklede. Hans fargerike drakt er frå 1801.
  

Vidar, Bjørg og Erik
  

Bjørg og Jon - elegante som alltid 
  

Frå eit av dei tolv fint pynta festborda
  

Eit bord til
 

Eit bord til
 

Eit bord til
 

Eit bord til
 

Eit bord til
 

Eit bord til
 

Eit bord til
 

Eit bord til
 

Eit bord til
 

Eit bord til
 

Eit bord til