Glimt frå julekonserten på Norges Musikkhøgskole, des. 2004

Her er bilete av alle dei som deltok i den fine konserten med elevar og lærarar på folkemusikk ved Norges Musikkhøgskole.
Studentar frå Ole Bull Akademiet og Rauland Akademiet deltok også.
 

Alle var med på opninga, der Odd Sylvarnes Lund er solist med "Ve' no velkomne med æra"
  

Her er resten av folkken som var med på opningsnummeret.
   

Erlend Viken, Mari S. Ljones og Olav C. Rossebø spelar ein springleik frå Oppdal. 
   

Alle deltar i "Bånsull fra Oppdal og vals" komponert og arrangert av Andreas Bjørkås
   

Mona Hansen og Steinar Ofstad spelar ein Seljefløytelått
   

Ein del av elevane ved Ole Bull Akademiet 
      

Studentar frå Rauland-Akademiet
     

Mari S. Ljones og Ingeleiv Dyvik Berstad (dans) - Lissleken, ein polska etter Maria Röjås.
    

Mari S. Ljones og Ingeleiv Dyvik Berstad (dans) - "Lissleken", ein polska etter Maria Röjås.
    

Gro M. Svidal, Stein M. Eggen, Marie Klåpbakken og Hilde Vehuseia presenterer "Nu reiser jeg min vei" og ein halling.
      

Andreas Bjørkås og Gjermund Larsen spelar "Limerock av Marc O'Connor"
   

Helge Lien (piano) og Gjermund Larsen spelar jazz: Masurka.
   

Olav C. Rossebø spelar ein reinlender
  

Erlend Viken spelar Kjellstadhallingen
   

Ola Hilmen spelar St. Tomasklokkeslåtten
   

Camilla Granlien syng "Juleregle" etter Jarnfrid Kjøk
  

Ingunn S. Sørbøen spelar to reiselåttar frå Hallingdal
  

Jan Beitohaugen Granli spelar "Skaddarlåtten"
  

Jan Beitohaugen Granli spelar "Skraddarlåtten"
  

Håkon Høgemo spelar "Eg er liten eg, men eg vågar meg" etter Lars Skjervheim.
   

Håkon Høgemo spelar "Eg er liten eg, men eg vågar meg" etter Lars Skjervheim.
  

Andreas Bjørkås spelar "Springleik etter Svein Stuven"