Nokre bilete frå FolkeLARM 2005 - Tradisjons-framsyningar

Tradisjonsscena
Under ein pause i Kappleiken, var det Tradisjonsscene - det var nokre grupper som valde å presentere seg her og ikkje som "Showcase".

Dei som var med var Sør-Fron Spelemannslag, Sigbjørn rua, Småjondølene, Østerdølenes spellmannslag og Jan Beitohaugen Granli/Hallgrim Hansegård
 


Odd Lund var programleiar og bles på mange ulike instrument
 


Odd Lund Bukkehorn
 

Odd Lund, Munnharpe

Østerdølenes Spellmannslag

Sigbjørn Rua  -  halling


Anders Ljones spela både på fele og seljefløyte

Andreas Ljones på seljefløyte
 

Sigbjørn Rua og Andreas Ljones

Sigbjørn Rua - hallingkast
 

Sigbjørn Rua -  Hallingkast

Småjondølene - Seksmannsil
 

Småjondølene, Halling
 

Småjondølene, Halling

 

Småjondølene - Gangar

Sør-Fron Spelemannslag

Sør-Fron Spelemannslag

Hallgrim Hansegård i halling
 

Jan Beitohaugen Granli spela Valdres-musikk

Hallgrim Hansegård startar på  hallingkastet