Bilete frå Symra si framsyning på Framsyningskappleiken Beitostølen 2003

Symra deltok i framsynings-kappleiken med eit avkorta program av det som ringen brukte under Nordleik tidlegare på sumaren.
Bileta er tekne av Noregs Ungdomslag, ved Tina Vilenica på NU-kontoret. Vi er takksame for at vi har fått lov å vise bileta her.
 

Her er det planlagt "kaos"
     

Her er vi i gang med "RotnheimsKnut" 
   

Her dansar vi også "Rotnheims Knut"
 

Dettee ser ut til å veere "Bind deg ein blomekrans" i dobbel ring.
   

Også her er det visst "Bind deg ein blomekrans"
 

Dette må vere helsinga i Fransese
    
 
 
 

Inger Frøydis Bakken opnar framsyninga med "RotnheimsKnut"
   

Dette er vel også Fransese.
  

Her er det Fransese
 
Og her er også Fransese
  

Dette er frå ein "kaos-overgang"

Dette er Gamal reinlender
  

Her er det Marianne og Anders som startar på polsen