Søkeside 
 Skriv inn søkeordet/søkeorda og trykk på søk. 

Kvasir Norge. Norsk emnekatalog
 

Yahoo. Norge. Norsk emnekatalog


Yahoo, Verden Emnekatalog

Alta Vista                       

Lycos - søk på www

Excite Søk på www

Northern Light Søk etter:

Google Søk på www

Magellan. Søk på www

Dogpile, Søk på ww

FastWeb Søkemotor

 

Nokre viktige søkeverktøy for www, i tillegg til dei ovanfor:

Emnebaserte nettkatalogar Robotbaserte søkemaskiner
The WWW virtual library. Nordisk Web Index  
Britannica Online Internet guide Alta Vista / Norsk utgave
Lycos / Svenska Lycos Ultraseek
Euroseek MetaCrawler
Web Crawler Internet Resources Meta-Index
  SavvySearch
  Informasjon etter type tjeneste
  Scout Toolkit (oversikt)