Rundsnuen Danselag er et aktivt danselag i Oslo. 
  
Laget legger særlig vekt på
 - å ta vare på runddansen
/gammeldansen
 - å satse på videreutvikling i dans
 - å invitere fremragende spillemenn

Vi har øvinger/kurs i runddans
/gammeldans annenhver onsdag,
i Halli, Nordahl Bruns
gate 22 i Oslo. 
Videregående kurs, kl 19.00 - 22.00, fra
18 januar 2012

Halvårsprogram her.
   

Runddans /gammeldans er vårt satsingsområde 

Rundsnuen Danselag ønsker å fremme runddansens posisjon i landet vårt. For å nå dette målet startet vi høsten 2001 et prosjekt for å samle inn runddansvariasjoner i Norge. Prosjektet har som mål å dokumentere dansene og få tatt dem i bruk. Mer her.
 
Vi har også spennende kurs i ulike bygdedanser
    

Det blir desverre ikke bygdedanskurs denne høsten (2011).
 
Vi har fester med den aller beste dansemusikk
(OBS!  Påmelding innen siste onsdag  før festen)
 

Høstfest 2011
Lørdag 22. oktober kl 18.30 -24.00.
Syvers orkester holder konsert og spiller til dans.

     

Ta kontakt med oss dersom du vil vite mer!
Kato Johansen      Tlf: 22301698
E-post: kato.johansen@baerum.kommune.no

Har du ikke e-post, så send melding her.

Lagsadresse: Rundsnuen, Nordahl Bruns gate 22, 0165 Oslo

Har du lyst å bli med?
Vi ønsker deg velkommen! Vi ønsker at du er fortrolig med vanlige gammeldanser fra før (vals, reinlender, polka, masurka). Mer informasjon her.
 
Vår nettadresse er:
www.folkedans.com/rundsnuen
   
Finne fram til kurs/øving?
Her er et kart!
   
Rundsnuen er medlem i:
Bygdelagsamskipnadet (BLS)
Noregs Ungdomslag (NU)
Landslaget for Spelemenn (LfS)

    

Plakater for aktuelle arrangement:
Plakat for Videregående kurs V2012

 
 

Hit Counter
Sist oppdatert 27/12-2011

Sideansvarlig: Vebjørn Bakken: vebbak@online.no