Heiderslagsmedlemer i LfS

Utnemning Namn Litt om personen
1948 Oslo Arne Bjørndal (1882-1965) Hosanger, Hordaland. Framifrå spelemann, kvedar og kjøkemeister. Samla og skreiv ned mykje folkemusikk. og tradisjonsstoff.  Første fomannen i LfS 1923-35. Spela i ei mengd bryllaup, konsertar, spelferder etc.  Skreiv fleire bøker , mellom andre "Og fela ho let". Statsstipendiat i mange år.
1951 Kristiansand Torkjell Haugerud (1876-1954) Bø. Framifrå spelemann og tradisjonsberar. Fremst på ei rad kappleikar. Dommar. Har dikta mange tonestykkje og slåttar. Styremedlem i LfS 1936-39. Mange utmerkingar elles.
1953 Oslo Olav Moe (1872-1968) Vestre Slidre. Framifrå spelemann, særleg konsertspel. Laga nye slåttar. Var på ei rad spelferder og konsertar i inn og utland. Kjent talar og politikar. Samleplate kom i år 2000.
1953 Oslo Truls Ørpen (1880-1958) Krødsherad.
 
1953 Oslo Halldor Meland (1884-1972) Ullesvang. Framifrå splemann og tradisjonsberar. Har laga og omforma mange slåttar. Mange konsertferder.
1954 Oslo Ola Moløkken (1871-1957) Lom. Framifrå spelemann og tradisjonsberar. Var mellom dei fremste på kappleikar.
1957 Fagernes Henrik Gjellesvik (1892-1964) Haus Hordaland/Oslo. Framifrå spelemann. Spela mykje også i BUL Oslo. Ei berande kraft i Laget for folkemusikk. I styret for LfS 1924-36, 39-41 og 46-48. Redaktør Spelemannsbl. 50-51.
1958 Notoden Johannes K. Dahle (1890-1980) Tinn. Framifrå spelemann og tradisjonsberar i Dahle-slekta. Aktivt med i Tinn spelemannslag.
1958 Notodden Jørgen Tjønnstaul (1894-1985) Brunkeberg/Rauland. Framifrå spelemann. Mange slåttar i radio. Mange 1.premiar på kappleik. Sogeforteljar.
1958 Notodden K.Ø. Rudi (1878-1972) Heggenes. Spelemann og framifrå felemakar. Særleg kjent for gode strenger. Skipa Øystre Slidre spelemannslag i 1943
1959 Otta Per Brenden (1886-1963) Lalm. Framifrå spelemann og tradisjonsberar, særleg etter Bråtå
1959 Otta Sigurd Eggen (1883-1964) Framifrå spelemann og tradisjonsberar.
1960 Voss Jon Rosenlid (1891-1974) Innvik/Bergen. Framifrå spelemann. Spela mykje i Ervingen, og i Fjellbekken som han var med å skipe. Viktig læremester.
1960 Voss Kristiane Lund (1889-1976 ) Bø i Telemark. Framifrå spelkvinne. Skipa Bø naskjonal dansarring og spela der lenge.
1961 Nesbyen Per Berge (1887-1973) Voss. Framifrå spelemann og kulturberar. Spela mykje i lag og lyd, i ungdomslag og bryllauap. Skipa Voss spelemannslag og var leiar der.
1961 Nesbyen Sevat Sataøen (1892-1962) Ål. Framifrå spelemann og tradisjonsberar
1963 Notodden Marius Nytrøen (1896-1993) Vingelen, Østerdalen. Framifrå spelemann og tradisjons- berar, fele og seljeføyte. Spela mykje i radio. Komponerte.
1963 Notodden Eivind Groven (1901-1977) Lårdal/Oslo. Komponist. Framifrå spelemann, granskar og kjennar av folkemusikk, særleg frå Telemark. Reinstemt orgel. Konsulent og programleiar for folkemusikksendingane i NRK i mange år frå starten i 1931. Arbeidde mykje med Hardingfeleverket.
1964 Vågåmo Gullik Kirkevoll (1895-1978) Valdres/Oslo. Spelemann og dansar. La ned eit stort arbeid med å gjenreise dansen i Valdres. Aktiv i Laget for Folkemusikk og Valdreslaget i Oslo. Kjent myntsamlar.
1964 Vågåmo Rikkard Skjelkvåle (1890-1976) Skjåk. Framifrå spelemann og tradisjonsberar. Aktiv i Skjåk spelemannslag. Også nyskapar av slåttar.
1964 Vågåmo Hans O. Nestegard (1885-1974) Hol. Spelemann og dansar. Styremedlem i Lfs 1948-56.
1965 Bergen Anders Kjerland (1900-1989) Granvin. Framifrå spelemann og tradisjonsberar. Styremedlem i LfS 1936-39 og 1953-57. Svært mange opptak i NRK.
1966 Molde Torleiv Tveito (1901-1966) Ål. Spelemann. Redaktør av  Spelemannsbladet  1951-1966. Program for NRK, og fordragshaldar.
1966 Molde O.M. Sandvik (1875-1976) Nes/Oslo. Granskar i folkemusikk, mange skrifter. Grunnla Norsk Musikksamling i 1927. Første formannen i arbeidsnemnda for "Norsk Folkemusikk" og formann i Norsk Folkemusikklag.
1967 Porsgrunn Fingar Børdalen (1894-1972) Nes i H./Notodden. Organisasjonsmann, i Fjellrosa og i Telemark fylkeslag for spelemenn.
1969 Geilo Olav Sataslåtten (1891-1971) Ål. Framifrå spelemann og tradisjonsberar. Mange innspelingar i NRK.
1969 Geilo Tor Myre (1891-1974) Nesbyen. Vidtfemnande arbeid for ugdosmlag, musikk og song i Hallingdal, lenge formann i Hallingdal UL. Styremedlem i LfS i 1956-61 og formann 1961-68.
1972 Gol Olav Fjalestad (1893-1976) Vrådal. Direktør i NVE. Solid støtte i mange samanhengar for folkemusikken.
1972 Gol Ola Eide (1901-1983) Lalm i Gudbrandsdal. Spelemann og felemakar.
1972 Gol Olav Gurvin (1893-) Tysnes/Oslo. Den første professor i musikkvitskap i landet i 1957. Leiar av Norsk folkemusikkinstitutt og arbeidd med verket "Norsk Folkemusikk".
1973 Bergen Leif Løchen (1921-) Oslo/Vågå. Leiar i LfS 68-70. Redaktør i Sp.bladet 46-50. Kjennar av gamle folkemusikkinstrument.
1973 Bergen Kjetil Løndal (1907-1987) Tudda/Oslo. Vinnar Landskappl. spel 6 gonger og dans 4 gonger. Styremedlem LfS 50-52. Framifrå spelemann og tradisjonsberar.
1973 Bergen Sigbjørn Bernhoft Osa (1910-1990) Ulvik/Voss. Utdanna fiolinist. Framifrå spelemann og ambasasør for folkemusikken. Første formann i LfS etter krigen. Grunnla Ole Bull akademiet på Voss.
1973 Bergen Rolf Myklebust (1908-1990) Stryn/Oslo. Utdanna fiolinist. Programsekretær i NRK 1952-78. Gitt ut fleire bøker om folkemusikk.
1973 Bergen Dreng Ose (1896-1990) Setesdal. Første vinnaren av Landskappleiken i 1923. Stifta Setesdals spelemannslag. Framifrå spelemann og tradisjonsberar.
1975 Bø Olaug Tveito (1905-1985) Hallingdal. Redaktør i Sp.bladet 1966-72.
1975 Bø Einar Løndal (1914-2006) Tuddal. Framifrå spelemann og tradisjonsbærar.
1975 Bø Ludvik Jerdal (1908-2003) Kvinesdal/Bergen. Journalist. Formann LfS 1952-61. Norskdomsmann.
1975 Bø Halvor Sørsdal (1899-1996) Ulvik/Bergen. Spelemann. Skipa "Fjellbekken" i 1929 og var formann i 23 år. Styremedlem i LfS.
1976 Voss Lars Skjervheim (1915-2003) Myrkdalen/Årdal. Framifrå spelemann. Laga mange slåttar sjølv.
1977 Lillehammer Hans W. Brimi (1917-1999) Lom. Framifrå spelemann og tradisjonsberar. Vinnar av Landskappleiken mange gonger. Stor konsertverksemd.
1978 Fagernes Torleiv Bolstad (1915-1979) Øystre Slidre/Oslo. Framifrå spelemann og tradisjonsberar. Vann  Landskappleiken to gonger. Instruktør i Valdres frå 1966. Plater og CD.
1978 Fagernes Hilmar Alexandersen (1903-1993) Steinkjer. Framifrå spelemann og tradisjonsberar. Spelemann på ei mengd bryllup/tilstellingar/konsertar. Også gamaldans.
1979 Førde Anna Lunde (1917-2001)
Ragnvald Lunde (1914-2003)
Hornindal. Framifrå utøvarar og tradisjonsberarar (kveding, dans, spel). Ragnvald har også komponert slåttar.
1979 Førde Anund Roheim (1913-1999) Bø i T./USA. Framifrå spelemann. Vunne mange kappleikar.
1979 Førde Eivind Mo (1904-1995) Seljord. Framifrå spelemann. Vann landskappleiken 2 gonger. Viktig tradisjonbærar.
1980 Kristiansand Otto Furholt (1921-2005) Vegusdal/Kristiansand/Danmark. Framifrå spelemann. Spela svært mykje for leikarringar, særleg BUL og i NU.
1980 Kristiansand Torleiv Bjørgum (1921-1990) Rysstad. Sølvsmed. Framifrå spelemann og kvedar. Viktig tradisjonsberar.
1981 Oslo Talleiv Røysland (1897-1981) Lårdal/Oslo. Vaktmester i NBgt 22. Framifrå kvedar og tradisjonsberar.
1981 Oslo Helge Dilland (1896-1991) Verdal. Spelemann. Styremeldem i LfS. Starta Inn-Trøndelag spelemannslag i 1951. Samla mykje folkemusik, utgitt i 5 band.
1981 Oslo Johannes Langøygard (1901-1991) Garmo. Framifrå spelemann. Sentral i Lom Spelemannslag.
1981 Oslo Gunnar Dahle (1902-1989) Tinn. Framifrå spelemann og tradisjonsbærar, etter Knut Dahle
1981 Oslo Arne Røine (1908-2000) Fagernes/Oslo. Spela på mange instrument. Spela mykje for lag i Oslo. Mykje med i BUL, Valdreslaget og  Laget for Folkemusikk.
1982 Hamar Håvard Kvandal (1910-) Hardanger. God felemakar og spelemann.
1982 hamar Helmer Kjølvang (1900-1988) Engerdal. Spelemann og viktig tradisjonsberar.
1982 Hamar Engebret Lund (1903-1992) Engerdal. Spelemann og viktig tradisjonsberar.
1982 Hamar Peder Nyhus (1905-1994) Glåmos. Spelemann og viktig tradisjonsberar. Starta Glåmos Spellmannslag i 1950.
1982 Hamar Einar Galaaen (1913-) Kirkenes/Røros. Vann landskappleiken 2 gonger. Styremedlem i LfS 1960-67. Folkemusikk/gamaldans og klassisk musikk.
1983 Kongsberg Ola Opheim (1920-2003) Vågå. Vann landskappleiken 1963.  Svært aktivt spelemannsliv. Spela inn mange plater med Oddvar Nygård.
1983 Kongsberg Torbjørg Aamlid Paus (1923-2000) Valle/Kristiansand. Aktiv kvedar og dansar, også i leikarringar. Vann landskappleiken både i kveding og dans. Styremedlem i LfS 1972-78.
1984 Odda Tarjei Romtveit (1925-) Vinje. Framifrå spelemann og tradisjonsberar, særleg Myllartradisjonen. Svært aktiv i Vinje spelemannslag.
1984 Odda Ingeleiv Kjærland Kvammen (1932-) Granvin. Aktiv tradisjonsbærar etter faren og bestefaren Anders og Severin Kjerland. Aktiv i Hardanger Spelemannslag
1984 Odda Olav Kvammen (1930-) Granvin. Spelemann og organisasjonsmann i Hardanger Sp.lag
1985 Otta Hans H. Holen (1930-) Vågå. Aktiv spelemann. Musikals leiar i Otta spelemannslag i mange år.
1985 Otta Sven Nyhus (1932-) Glåmos/Oslo. Utdanna fiolinist. Framifrå spelemann og tradisjonsberar. Programsekretær i NRK i mange år. Samla mykje folkemusikk. Gjeve ut bøker og mange plater, både slåttemusikk og gamaldans. Professor på Musikkhøgskolen.
1986 Geilo Tor Underberg (1910-1992) Ål. Flink dansar i laus og springar. Vunne landskappleiken.
1987 Sogndal Olav Viken (1921-2005) Øystre Slidre/Fagernes. Framifrå instrumentmakar, flink å reparere instrument.
1988 Bø Jon Stuvøy (1915-2003) Hjartdal. Spelemann. Styreleiar i LfS 1970-73 og styremedlem 68-70. Folkemusikkskribent og programleiar i NRK.
1988 Bø Pål Skogum (1921-1990) Lalm/Oslo/Begnadalen Framifrå spelemann og læremeister. Aktiv i Gudbrandsdølenes spelemannslag.
1989 Trysil Harald Haug (1920-1999) Vågå. Spelemann. Leiar i Vågå spelemannslag i 36 år. Dreve mykje opplæring og innsamling og nyskaping av folkemusikk.
1989 Trysil Erling Kjøk (1913-1999) Lom. Aktiv spelemann og viktig tradisjonsberar. Utgjeve boka "Ei spelemannssoge" om sitt spelemannsliv.
1989 Trysil Jens A. Myro (1921-2003) Ål. Framifrå spelemann, godt dansespel. Aktiv i Ål spel og dansarlag. Fotograf. Gjeve ut bok med bilete frå miljøet.
1990 Nordfjordeid Agnes Buen Garnås (1946-) Jondalen/Bø. Framifrå kvedar. Vann landskappleiken første gong i 1965. Aktiv som lærar , tradisjonsberar og fornyar og pådrivar for vokal folkemusikk.
1990 Nordfjordeid Egil Storebekken (1911-2002) Tolga. Utøvar og nyskapar på eldre instrument, særleg tusseføyte. Styremedlem i LfS 1967-68.
1990 Nordfjordeid Egil Bakka (1943-) Sauda/Oslo/Trondheim. Aktiv i innsamling av folkedans. Leiar for Rff-senteret frå starten. Aktiv i ungdomslaga. Gjeve ut fleire bøker og skrive mange artiklar om folkedans.
1991 Voss Hauk Buen (1933-) Jondalen. Framifrå spelemann. Trandisjonberar og lærar. Vann landskappleiken i 1962 og 63. Stor konsertverksemd. Felemakar.
1991 Voss Jostein Meland (1936-) Voss. Dansar, spelemann og skribent. Styremedlem i LfS 63-74. Programleiar i NRK. Leiar for Ole Bull Akademiet frå 1976.
1992 Fagernes Finn Vabø (1931-) Bergen. Framifrå spelemann. Har spela svært mykje for lag og lyd. Musikalk leiar i Fjellbekken i mange år.
1992 Fagernes Olav K. Øyaland (1922-) Tinn. Framifrå spelemann. Tradisjonsberar etter Johannes Dahle. Vann landskappleiken 1998. Svært aktiv i Tinn speleml.
1993 Lillehammer Oddmund Dale (1921-) Bergen. Spelemann. Musikals leiar i Fjellbekken. Samla inn slåttar og tradisjonsstoff.
1994 Oppdal Olav Ivar Rise (1912-2002) Oppdal. Felespelar og musikar. Samla og gjeve ut mange slåttar.
1995 Førde Aslak Høgetveit (1912-2006) Vinje. Framifrå dansar, kvedar, spelemann og forteljar.
1996 Vågå Aslaug Ødegård (1916-) Vågå. Viktig tradisjonsberar for Vågå-springleiken. Domar.
1997 Ål Magne Myhren (1937-) Hol/Oslo. Spelemann, skribent, folkemusikkjennar, programleiar i radio og andre stader. Gjeve ut CD.
1998 Kongsberg Knut Buen (1948- Tuddal. Framifrå spelemann. Multikunstnar. Gjeve ut mange bøker og mange plater. Drive plateselskap Buen Kulturvrkstad, og gjeve ut mykje musikk. Foredragshaldar, skribent og debattant.
1998 Kongsberg Berit Steinsrud (1922- Rogne. Aktiv dansar og tradisjonsberar gjennom mange år. Valdresspringar. Vunne Landskappleiken. Gift med Knut S.
1998 Kongsberg Knut Steinsrud (1921- Rogne. Framifrå dansar og instruktør og tradisjonsberar i valdresspringar. Vunne Landskappleiken. Gift med Berit S.
1998 Kongsberg Leif Rygg (1940- Voss. Framifrå spelemann og tradisjonsberar. Lærar ved Ole Bull Akademiet. Dreve plateselskap. Vunne Landskappleiken. Gjeve ut mange plater.
1999 Oppdal Inge Gotland (1940-) Oppdal/Røros. Framifrå spelemann. Aktiv i lagspel og solo. Mange verv og ombod innan folkemusikken. Skribent.
1999 Oppdal Knut Myrann (1932-) Numedal/Nesbyen. Framifrå spelemann og tradisjonsberar og lærar. Vunne Landskappleiken to gonger (73 og 76). Sentral i gamaldansbandet "Knut Halvards". Norgesmeister i 1982.
2000 Voss Bjarne Herrefoss (1931-2002) Skafså/Tokke. Framifrå spelemann. Vunne Landskappleiken 4 gonger, sist 1991. Svært dåmrikt spel. Spelemannsprisen 1999.
2000 Voss Ola Hjelle (1928- 2009)) Vestre Slidre/Oslo. God dansar og instruktør. Leiar i LfS 1975-79. Aktiv organisasjonsmann på Voss, i Oslo og i Valdres.
2000 Voss Ivar Schjølberg (1940-) Ålen/Vågå. Spelemann og organisasjonsmann. Leiar i LfSi 4 år og 5 som nestformann. Aktiv i Vågå Spelemannslag.
2001 Rauland Olav P. Hjelvik (1920-) Romsdal/Molde. Spelemann og organisator. Var med å skipa gruppa Dåm og Drag. Opplæring av spelemenn.
2001 Rauland Lisa Halvorsen (1934- Oslo. Framifrå arbeid i NRK frå 1971 til 2001 med norsk og internasjonal folkemusikk. Organisasjonsarbeid.
2001 Rauland Jan Petter Blom (1927- Rjukan/Bergen. Godt og langvarig arbeid som granskar i bygdedans/folkemusikk, foredragshaldar, instruktør, domar og organisasjonsmann.
2002 Vågå Randi Gullikstad (1938-)
Peder Gullikstad
(1934-)
Røros. Framifrå utøvarar i Rørospols gjennom ei lang rekkje år, med 5 norgesmeisterskap. Har lagt ned eit stort arbeid for Rørospolsen som kurshaldarar og inspiratorar.
2002 Vågå Sigmund Eikås (1947-) Jølster. Framifrå spelemann, tradisjonsberar og lærar på ei rekkje kurs. Leiar og spelleiar i Indre Sunnfjord spelemannslag i ei årrekkje. Omfattande arbeid som organisator både lokalt og på landsplanet. Leiar i LfSi mange år. Pådrivar for Førdefestivalen. Leiar for mange stemne, Landskappleiken i Førde 2 gonger og Landsfestivalen i gammaldans.
2003 Gjøvik Svein Skjerdal (1932-) Svein Skjerdal er fødd i Aurland, men har sidan 1964 budd i Sogndal. Han har lagt ned eit stort arbeid som spelemann, dansar, organisasjonsmann, domar og programleiar. Han var mellom anna med då Sogn Spelemannslag vart skipa, og var 26 år leiar der, sidan 13 år nestleiar. Han vart også første leiaren då Sogn og Fjordane folkemusikklag vart skipa i 1981. Han har også vore med i styret i LfS.
2003 Gjøvik Birgit Rike Lund (1925-) Birgit Rike Lund er frå Valle, og har sidan 1952 budd i Vanse ved Farsund. Ho er ein framifrå kvedar og tradisjonsberar og formidlar. Mykje av songen sin har ho etter bestefaren Kjetil O. Rike. Har vore knytt til Ole Bull Akademiet, og ga i 1998 ut CD'en "Raude Rosor".
2004 Eidfjord Knut Hamre (1952 -) Knut Hamre frå Folkedal i Granvin har vunne landskappleiken 7 gonger, første gong i Oppdal i 1974. Gardbrukar og spelemann. Viktigaste læremeisteren var Anders Kjerland. Har vore interkommunal hardingfelelærar frå 1984. Har vore med på 8 CD-utgjevingar. Har vunne mange prisar som Myllargut-, Hilmar Alexandersen- og Edv. Grieg-pris, Anders Kjerlands minnepris og Spelemannsprisen. Hadde statens arbeidsstipend i 3 år. Har halde mange konsertar i inn og utland. Ein del av Hardanger trio saman med elevane sine Åse Teigland og Frank Rolland. Var med å skipa Hardanger Folkemusikklag, og musikalsk leiar der. Også vore arkivar og drive innsamlingsarbeid.
2004 Oppdal Magne Bø (1924-2005)  Magne Bø frå Dombås. Gjennom eit langt liv har Magne Bø lagt ned eit stort arbeid som spelemann, komponist, arrangør, domar, tradisjonsbærar og mykje meir. Han har ført spelemannstradisjonen etter faren Sylfest Bø vidare. Han har også vore sterkt engasjert i kor og korps som utøvar og dirigent. Han har vore med i kjente gamaldansgrupper som Uhens kvintett og Dovrekvintetten. Han har ikkje deltatt så mykje på kappleikar, men vann landskappleiken på vanleg fele kl A på Røros i 1970. Han har vore musikalsk leiar både i Dovre og i Otta spelemannslag i mange år. Meir her.
2005 Røros Dagfinn Nupen (1932-) Dagfinn Nupen frå Ørsta har særleg arbeidd med eldre folkemusikkinstrument, lur, bukkehorn, seljefløyte og munnharpe, og har brukt musikk frå sitt heimeområde. Han har vore med på Landskappleiken heilt frå 1963. Han har gjort eit stort arbeid for folkemusikken, kurs, konsertar, bøker og hefte. Leiar for Møre og Romsdal folkemusikklag frå starten i 1985.
2005 Kirsten Bråten Berg (1950-) Frå Arendal, men har det meste av livet budd i Setesdal der ho har vore sylvsmed og folkemusikar. Var visesongar og dansar i unge år. Budde eit par år i Oslo kring 1970, dreiv folkedans og danseopplæring, og byrja då å synge stev (Club 7) og ta sølvsmedutdanning. Seinare hjå Torleiv H. Bjørgum i Setesdal. Har i mange år vore ein av våre fremste og mest allsidige folkesongarar, særleg tradisjonar frå Setesdal og Agder. Ho har hatt ei rekkje konsertar i inn og utland. Har vunne landskappleiken 3 gonger, sist i 2005, og i 1987 fekk ho Kongepokalen. Har vore med på over 20 plateutgjevingar, og for tre av dei vart det Spelemannspris. Ho har samarbeidd med mange av våre fremste musikarar, mellom dei Arild Andersen og gruppa Vamp.
2005 Annbjørg Lien (1971-) Frå Sula utafor Ålesund. Var som ung med i spelemannslaget Måltrosten, og fekk første opplæringa si av faren og Sigmund Eikås. Utnemnt under FolkeLARM i Oslo. Lien har gjennom mange år stått i fremste rekkja mellom våre unge folkemusikarar. Ho vann Landskappleiken fleire gonger i C-klassen, har gjeve ut ei rad plater, halde ei rekkje konsertar i inn- og utland, vore sentral i gruppa "Brukkene Bruse", har komponert ein god del folkemusikkbasert musikk, og vore ein banebrytar for den såkalla verdsmusikken i landet vårt.
 
2006 Karin Brennesvik (1943-) Frå Oslo, men har mykje av livet budd i Jondalen. Ho lærde bygdedans tidleg på 60-åra ab menn som Kjetil Løndal og Gullik Kirkvoll. Ho var danseinstruktør i NU før ho fylte 20 år. Ho har vunne ei rekkje kappleikar, og vann Landskappleiken både i 1970 og i 1992, og vore domar på ei lang rad kappleikar. Ho starta Småjondølene i 1972, og la der ned eit stort pedagogisk arbeid som har gjeve gode frukter. Ho har i mange år lagt ned eit stort arbeid som dansepedagog i vårt land og i utlandet. I USA har ho tre gonger kvart år frå 1984 halde kurs og framsyningar! Ho har også vore med på innsamlingsarbeid og fått ei rad prisar for innsatsen sin Kongsberg kommunes kulturpris, Norsk folkemusikkfonds pris).
  
2006 Ingar Ranheim (1953-) Frå Ranheimsbygda ved Fagernes. I mange år var han mellom våre fremste dansarar i halling og valdresspringar, og ein dugande langeleikspelar. Han ga ut LP/CD med langeleik saman med Elisabeth Kværne i 1985/1994 og fekk spelemannsprisen. Gjennom heile livet har han vore nær knytta til Valdres Folkemuseum, som dansar og som arbeidstakar (arkivar, konservator, direktør). Han har hatt ei lang rekkje arbeidsoppgåver innan folkemusikkrørsla: leiar i Valdres Folkemusikklag, styreverv i Norsk Folkemusikklag, sekretær for Landslaget for spelemenn og styreleiar i same laget. Han skreiv også historia for Landslaget for Spelemenn. Han har fore domar på mange kappleikar og mykje nytta som instruktør og forelesar.