Folkemusikk-studentar ved Norges Musikkhøgskole i Oslo

Noverande studentar

Andreas Bjørkås frå Oppdal
Spelar fele. Byrja hausten 2003.
   
Erlend Viken frå
Spelar fele. Byrja hausten 2003
  
Ola Hilmen
Byrja haust 2003. Spelar hardingfele. Lærar Hauk Buen.
  
Olav Christer Rossebø
Byrja hausten 2003.  
   
Mari Skeide Ljones frå Lillehammer
Spelar fele. Byrja hausten 2002.
   
Gjermund Larsen frå Verdal
Spelar fele. Byrja hausten 2002.
  
Mona Hansen
Spelar seljefløyte. Byrja hausten 2002.
   
 
 
 
 

Lærarane

Lærarar i folkemusikk er:

Sven Nyhus, fele og hardingfele, er professor og har undervist ved Høgskolen i mange år. Slutta.
Jon Faukstad, accordeon og trekkspel, er professor og har undervist ved høgskolen i mange år.
Odd Lund er kjent for å spele mange ulike eldre folkemusikkinstrument, har administrative oppgåver ved folkemusikkstudiet.
Tom Willy Rustad (trekkspel/torader)

Per Sæmund Bjørkum, fele

Arve Moen Bergset, fele, kveding

 

Tidlegare elevar

Patrik Anderson byrja på høgskolen med folkemusikk fele/Hardingfele i 1995, samtidig med Vegard Vårdal
 
Gro Kjelleberg Solli
byrja på Høgskolen i 1997, og er kvedar. Ho slutta i 2000. Med i gruppa "Tre begrædelige piger".
 
Marit Larsen frå Hamar
tok hovudoppgåve på Høgskolen med tema folkemusikk på fele.
 
Tom Willy Rustad (fødd 1977)
hadde klassisk gitar som hovudinstrument, men skreiv i 1995 hovudoppgåve om torader ("Slåttespill på enrader", og arbeider no med doktorgrad om toraderspel i Hallingdal. Han spelar i gruppa Kvarts, og underviser no (2001) på folkemusikklina på Vinsta.
 
Jo Asgeir Lie frå Voss
hadde trekkspel som hovudinstrument, men han spelar mykje folkemusikk på trekkspel og er med i gruppa Kvarts.
Vegard Vårdal frå Bærum
Han var den første som byrja med folkemusikk på skulen i 1995. Han spelar fele/hardingfele, og går 2. året på hovudfag. Tema for hovudoppgåva er tradisjonsspel frå Bjerkrheim. Ferdig våren 2003.
 
Unni Løvlid frå Hornindal
var den andre som byrja med folkemusikk på Høgskolen i 1996. Ho er kjent kvedar, og er mellom anna med i Vestafolk og i gruppa Fjøgl. Ho tar no hovudfag ved Høgskolen. Ferdig våren 2003. 
 .
Andreas Skeie Ljones, Lillehammer
Han byrja i 1998. Han spelar fele. Han vart våren 2004 ferdig med diplomeksamen på hardingfele. Han er den første som har gjort det. Med i "Majorstu
 
Britt Elise Skram frå Tomrefjord i Romsdal.
Ho byrja hausten 1999 og spelar fele. Spelar også i gruppa Dåm og Drag. Ho har tidlegare gått på Toneheim folkehøgskole. Ferdig våren 2004. Med i gruppa "Tre begrædelige piger".
 
Jorun Marie Rypdal Kvernberg frå Fræna i Romsdal
Ho byrja hausten 1999 og spelar fele. Spela tidlegare i Romsdals spelemannslag. Bestefar hennar var den kjente spelemannen og komponisten Peter L. Rypdal frå Tresfjord. Ferdig våren 2004. Med i "Majorstuen"
Birger Mistereggen
tek hovudfag i trommetradisjon
 
Åshild Vetrhus frå Suldal
byrja hausten 2000 og studerer kveding.
Ferdig våren 2004.
 
Ingunn Stræthe Sørbøen frå Ål
byrja hausten 2000 og studerer durspel/trekkspel. Lærar Torleiv Stave. Med i gruppa "Tre begrædelige piger".
 
Synnøve Bjørset frå Jølster
Ho byrja hausten 2000 og spelar hardingfele. Lærar Håkon Høgemo. Ho er også med i gruppa Vestafolk. Ferdig våren 2004. Med i "Majorstuen".
 
Ragnhild Furebotten frå Saltdal
Ho byrja hausten 2000 og spelar fele. Lærar Harald Haugaard (Danmark).  Ferdig våren 2004. Med i "Majorstuen".
 
Tove Hagen
Med i gruppa "Majorstuen".
 

Om skulen

Folkemusikk ved Musikkhøgskolen
Vegar Vårdal og Patrik Anderson var i 1995 dei første studentane til kandidatstudiet med fele/hardingfele som hovudinstrument ved Norges Musikkhøgskole.
Marit Larsen tok til på hovudfagstudiet med folkemusikk på fele.
Same året (1995) var folkemusikk for første gong tema for ei hovudoppgåve ved Musikkhøgskolen. Det var Tom Willy Rustad med oppgåva "Slåttespill på enrader"
Andreas Skeide Ljones var første som tok Diplomstudiet med hardingfele som instrument. Ferdig våren 2004.
   
Majorstuen 
Studentane på Musikkhøgskolen har danna gruppa "Majorstuen" , og har gjort det svært godt. På Oslokappleiken hausten 2000 fekk dei høgste poengsum av alle. Desse er med:
Ragnhild Furebotten, Andreas Skeie Ljones, Synnøve S. Bjørset, Britt Elise Skram, Jorun Marie Rypdal Kvernberg, Tove Hagen. Alle spelar fele/hardingfele. 
 
 
Musikkhøgskolen i Stockholm
Denne musikkhøgskolen har til liks med Norges Musikkhøgskole line for folkemusikk/folkesong.

Unni Boksasp frå Tingvoll på Nordmøre
blir ferdig ved Musikkhøgskolen i Stockholm hausten 2004 (?). Ho har før det gått på Seljord folkehøgskole, Lærarhøgskolen i Hamar, Rauland-Akademiet (2 år), Folkedansstudiet i Trondheim, lærar på Valle vgs. Gift med Ola K. Berge frå Tinn og busett der. Ola er tilsett i Norsk Folkemusikkformidling. (NFF) i NFD i Oslo.