Kappleikane i Kristiansund
Eit stykke som står i boka "Spelemenn på Nordmøre" av Leif Halse

Felekappleikane i Møre og Romsdal kom i gang tidleg på 1900-talet, og det var ungdomslaga som saman med mållaga stod for tilskipinga. Kappleikane vart haldne i byane Molde, Ålesund og Kristiansund. Fast gjest ved desse kappleikane var stor-spelemannen Hallvard Ørsal frå Todalen, men underleg nok: enten fekk han første premie eller så fekk han ingen ting. På kappleiken i Molde i 1902 fekk han 1. premie, og i ein notis i Romsdalsposten for 14.4. 1904 står å lese:

"Ved kappleiken på fele i Romsdals Ungdomsstevne i Molde fikk Halvor Ørsal fra Todalen 1. premie. Søndag deltok i lignende kappleik i Ålesund, der fikk han - ingen premie. Søndmørsposten skriver i den anledning: "Hende kan det jo at utfaldet av premierne ble noget andet enn publikum ventet. Således var det visstnok mange som havde ventet at nordmøringen Halvor Ørsal skulle nå opp til premie. der var noget friskt og kjekt over hans spill, som slo godt an."

Hallvard Ørsal var ingen "ujamn" spelemann, men han var veik for skjenk og kunne ikkje seie nei når nokon baud han av flaska. dermed stelte han seg ofte slik at han fall ut av premielista.
Slik gjekk det og ved kappleiken i Kristiansund i 1905. Det var "ungdomslagene i Romsdals Amt" som skipa til kappleiken. I Romsdalsposten 10.1 1905 stod denne meldinga:

"Kappleiken søndag ble en i alle dele vellykket tilstelning, der hadde samlet en mengde folk både fra by og land. Skjønt Arbeidersamfundets sal rommer over 1000 mennesker, måtte flere hundre gå uten å få billett.
Kappleiken md kapellmester Bolstad, organist Bræin og komtorist O. Lundamo som prisdommere hadde sådant utfall:
   1. premie 70 kroner: Bjørn Høgetveit, Telemarken.
   2. premie 60 kroner: Ivar Kjellstad, Sunnelven.
(Prisdommerne hadde først innstil Kjellstad som nr. 1. Men da Høgetveit som boende utenfor amtet kun kunne få 1. premie eller ingen få, og da forskjellen mellem ham og Kjellstad var meget liten, forandredes ordenen.)

   3. premie 50 kroner: Erik Almhjell, Sunndalen.
   4. premie 10 kroner: Holger aresvik, valsøyfjord.
   6. premie 10 kroner: Knut Lade, Søkkelven.
   7. premie 10 kroner: Knut Støle, Stordalen
   8. premie 10 kroner: Johannes Espvik, Aure.

Dessuten fikk de øvrige deltakere hver et lite beløp til reiseutgifter.

Publikum dannet seg en nogen annen mening om spillet enn prisdommerne, og skjønt det jo kan være anmassende av legfolk å kritisere fagmenns avgjørelser, må vi uttale vår høyeste forbauselse over at Halvor Ørsal fra Todalen ikke nådde opp i premierekken. De fleste som hørte hans spill ved prøvene, gikk som sikkert ut fra at i alle fall 3. premie var selvskreven hans. Mange mente at han måtte bli annen mannm og ikke ganske få satte ham som nr. 1.

Det visete seg også under festen at publikum vvar av samme mening. Skjønt han som ikke premievinner ikke skulle spille på festen, ble ørsal, etter å ha utført musikken for de to par fra Todalen som danset Nordmørs-springar - og det på en kraftig og elegant måte - innkalt under stormende bifall og demonstrativ hyllest fra hele salen og måtte gi hele 3 nummer før han slapp. Far alle kanter roptes: "Han skal ha premie!"

Publikum ytet således Ørsal i fulleste mål den honnør som prisdommerne av oss uforklarlige grunner ikke fant å kunne gi ham. Det bemerkes at ved kappleiken i Molde ifjor fikk Ørsal 1. premie. Rart forekommer det oss også at Ole Helle fra Aure og Ole Skomsø fra Smølen ikke kom i betraktning. Kommer det an på kraftig nasjonal musikk og ikke søtladen stillferdighet i buestrøket, må vel Helles' "Halling" betegnes som ypperlig. Godt spilte også Hagen fra Legrovik. -

Den helt igjennom vellykte og interessante fest sluttet først ved midnatt. Vi vil håpe at også dette stevne setter gode frukter utover amtets bygder - og i vår by.

Vi trenger "å komme hjem igjen", som redaktør Hestnes sa i sin festtale, og bli både naturlige og nasjonale. Vårt folk har nu en tid vært for lite av begge deler."

I dagane etter kappleiken følgte ein hissig presse-diskusjon om premieringa, og det var særleg Hallvard Ørsal det dreide seg om. Romsdalsposten avslutta ordskiftet med å skrive: "En feil er begått - visselig ikke i ond mening, men den er der. Og feil nr. 2 var det å gi Bjørn Høgetveit en 70 kroners premie, blott fordi an er heldig nok til å være født utenfor Romsdals Amt."
-   -    -
Kapleiken
paa fiolin i Kristiansund den 8de januar 1905 vil blive udført af følgende:
   1. Knut Lade, Søkelven
   2. Ole Lade, Søkelven
   3. Gadre Aases??, Molde
   4. Holvor Ørsal, Todalen
   5. Torstein Sidem??, ????vaagen
   6. Edvard Gje   ldnes, Todalen
   7. Knut Raknestangen, Akerø??
   8. Holger Aresvik, Aure
   9. Peder ?eivaag, Hitern
  10. Knut Aashagen, ???næs
  11. Ole bjergstø??, Kristiansund
  12. Ole Helle, Aure
  13. Ole b. Osen??, kristiansund
  14. Erik Almhjell, Sundalen
  15. Ole Stomsø???, Vestsmølen??
  16. Bjørn Høgetveit, Telemarken
  17. Knut Støle, Stordalen
  18. Hans Gjærde, Bud
  19. Peder Dongflad??, Vestnæs
  20. Johannes Espvik (84 aar), Aure
  21. Jacob Rabben, Halse
  22. Ivar Kjellestad, Sunelven
  23. Sæmund Kanestrøm, Strømsnæset
  24. Kr. Halse, Todalen
  25. Johan Hagen, Legrovik pr. Molde
  26. Ole Kvande, Trondhjem
Liste over deltakarane på kappleiken i kr.sund i 1905. Frå Romsdalsposten.


Kappleiken i 1907 vart halden i samband med ei Målmannsstemna der lærar Henrik Grytnes (Rytter) og klokkar Kristian Halse innleidde til ordskifte om arbeidet med målsaka, og så les vi vidare i Romsdalsposten 8. januar 1907:

"Kappleiken på fele hadde samlet overfylt hus. Det samme var tilfelle med festen om kvelden der kontorist A. Witzø talte og lærer Peder Hals sang. Dessuten spilte premie-vinnerne hver sitt stykke. Kappleiken var meget interessant og fulgtes hele tiden med udelt oppmerksomhet. Det er prisverdig å få friske opp og sette fart i det gode norske arvegull, som vi har i vårt nasjonale felespill, og vi oppfordrer all ungdom til ikke å glemme denne kunst.
Premierne tilfalt:

   2. premie 25 kroner: Ole J. Kvander, Grinden, Kvande, 72 år.
   2. premie 25 korner: Halvor Ørsal, Todalen.
   3. premie 20 kroner: Edvard Gjeldnes, Todalen.
   Ekstrapremie 15 kroner: Erik Almhjell, Sunndalen.
   Ekstrapremie 10 kroner: Ole Hjelle, Aure.
   Ekstrapremie 10 kroner: Torstein Eidem, Elnesvågen.

Hvorfor utdeltes ikke første premie? Holder de ikke mål, eller finnes det bedre spillemenn på Nordmøre enn disse, og at man dervor vil ha høyeste belønning i bakhånd?

Halvor Ørsal fikk nu oppreisning for forbigåelsen for 2 år siden, da han ingen premie fikk. han spiller utmerket og hyldedes av publikum med stormende bifall."

Også på andre stader fekk Hallvard Ørsal oppreising. I slåtteheftet "Folkemusikk frå Nordmøre" fortel Kristian Halse: "Storpålsdansen" og "Storhallingen" vart spela av hallvard Ørsal på landskappleiken i Ålesund i 1907, der han fekk 1. premie."

Og medan vi er i Ålesund, skal vi ta med at til kappleiken der i 1909 møtte to nordmøringar: Ola Kvande og Erik Almhjell. Om dem skriv søndmørsposten: "Meget interessant var det å høre Erik almhjell fra Nordmøre. Det var en meget original og stemningsfull musikkk han presterte, men hans bueføring var ytterst forsagt. Han bør kvikke seg litt opp. Ola Kvande var også interessant å høre, men han "buldret" vel meget. Almhjell fikk 4. premie, Kvande fikk ingen."
   -  -  -
I innbydinga til kappleiken i 1910 skriv H. Nordby Olsen: "Det var i eldre tider ikkje fåe gode klarinettblåsarar på Nordmøre. Spelnemnda har vore så heldig å få ein av desse gamlekarane til å vera med både på kappspelinga og på festen."

Om kappleiken skriv Romsdalsposten: "I Arbeidersamfunnet var det fullt hus. 17 deltakere hadde meldt seg, herav 14 møtte. Som dommere fungerte frk. Astrid guldbrandsen, adjunkt Ryssdal og Steinar Ansnes, Todalen. Kappleiken hadde følgende resultat:

Hardangerfele:
   1. premie 40 kroner: Ivar Kjellstad.
   2. premie 35 kroner: Elias Horvei.
   3. premie 30 kroner: Knut Aaland.
   4. premie 20 kroner: Ole Kallset.

Almindelig fele:
   1. premie 40 kroner: Ola Kvande.
   1. premie 40 kroner: Hallvard Ørsal.
   3. premie 30 kroner: Erik almhjell.
   4. premie 20 kroner: holger aresvik.

Ekstrapremier:
   1. ekstra 10 kroner: O. birkelund.
   2. ekstra 10 kroner: Johan Nagelhus.
   3. ekstra 10 kroner: Ole Gjengstø.
   4. ekstra 10 kroner: hans Gjærde.
   5. ekstra 10 kroner: I.H. Kvendseth.

Klarinett:
    Ekstrapremie 10 kroner: Peder Helle.

Kappleiken i 1913 var berre for spelemenn frå Nordmøre, og bladet "Nordmør" skriv i numret for 7. januar:

"Søndag var Arbeidersamfunnet fullt av folk, både ved selve kappleiken om ettermiddagen og ved premieutdelingen om kvelden, der 13 felespillere var med. Det må selvsagt falle noget ensformig å høre bare Nordmørs-musikk, men der er en merkelig rikdom på nyanser, og bifallet var i alle fall særdeles kraftig ved begge anledninger.

Forut for premie-utdelingen talte Nordby Olsen om nasjonal musikk, og hvorledes gamle kulturfolk som har bodd lenge i sitt heimland, har sin særegne folkemusikk. I et land som vårt md høyst forskjellige naturforhold, har de enkelte landsdeler og bygder sin særegne musikk. Også Nordmøre har sin.
Premietakerne var:
   Ekstra premie 30 kroner: Ole Kvande, Stangvik, 80 år.
   1. premie 30 kroner: Nils Bakke, Kristiansund.
   2. premie 20 kroner: G.R. Birkelund.
3. premie 15 kroner: Holger aresvik, Valsøyfjord.
4. premie 12 korner: Knut Kallset, bøfjorden.
4. premie 12 korner: Leif Halse, Todalen.
4. premie 12 kroner: Ingebrigt Kvendseth, Todalen.
4. premie 12 kroner: Erik Almhjell, Sunndalen.

Fem andre som ikke rakk opp til premie fikk hver 10 kroner i reisebidrag.

Hver av premiedeltakerne spilte et stykke etterpå. De hilstes med mektige håndklapp av forsamlingen. Hr. Oeder Hals holdt derpå et meget interessant foredrag om norsk folkemusikk.

Fosna Mållag og Nordmøre Ungdomslag har både ære og glede av disse stevner. Skulle det ikke være å tenke på å ta med lurleik sammen med felespill?
  -  -  -

Deltakarar og domsmenn på kappleiken i Kristiansund 1920.
Attarst frå venstre: Peder Helle, Peder Tevik, Holger Aresvik, Ola Kallset.
Midtrekka frå venstre: Ole J. Birkelund, Jon Rosenlid, Alfred Maurstad, Torfinn Litlere, Lars Gjestad, Nils Bakke.
Domsnemnd i fremste rekka, frå venstre:
Fotograf Bøbak, Ingebrigt Kvendset, Peder Hals, Edvard Bræin, Svein Øye.


Sist i januar 1920 barud Fosna Mållag inn til landskappleik på fele i samband med målmarknaden sin. Premieutdelinga fjekk for seg  i Festivitetslokalet for stuvande fullt hus. Skolestyrar Følling heldt ein stemningsfull tale om folkemusikken, der han m.a. sa:

"Dessverre fekk ein denne gongen høyre lite nordmørske folketonar, som det finst så mykje av inne på bygdene våre. Men det ser ut til at vi set liten pris på desse skattane, og dette er ikkje rett. Vi skulle vera "på heimveg" her og - finne fram alt som er gamalt og godt i vår nordmørske kultur.

Det er ikkje noko som skaper slik stemning og gjev så mykje liv som den gamle folkemusikken. Også i den religiøse folkemusikkener det slik kjensle og varme at den innførte musikken ikkje kan måle seg med vår eigen.

dersom denne stemna kan hjelpe til å vekke folks interesse for vår eigen musikk, så var ikkje kappleiken halden til fånyttes. Og no ser det ut til at folk både frå by og land har fått syn og snns for dei verdiar som ligg gøymt i våre eigne foletonar."

Domarar ved kappleiken var organist Bræin, kyrkjesongar Peder Hals, fotograf Bøbak, lærar I. H. Kvendset og bonde Svein Øye.

Premieliste, hardingfele:
   1. premie kr. 500: John Rosenlid, Nordfjord.
   1. premie kr. 500: Aslak Lundtveit, Telemark.
   2. premie kr. 300: Torfinn Litlere, Nordfjord.
   3. premie kr. 200: Alfred Maurstad, Nordfjord
   4. premie kr. 150: Ola Kallset, Nordmøre.
   5. premie kr. 100: Nils Bakke, Nordmøre.

For beste spel på vanleg fele fekk Holger aresvik kr. 100.
Dessutan fekk peder Helle, Foldfjorden, kr 50 for godt spel på gamamel krarinett.

Det fell naturleg å spørje om ikkje Hallvard Ørsal var med på denne kappleiken. Til det er å svare at han møtte fram, men det gjekk som felire gonger før: han kom i dårleg selskap og øydela alt for seg.

I samband med premielista er det og ein karakteristikk av dei ymse spelemenn, der det m.a. heiter:
Alfred Maurstad lover godt for framtida. Det viser, at han i sitt soill slekter mue på sin sambygding rosenlid. Han er da også hans elev.

Ola Kallset fra Bøfjorden spiller overmåte vakkert. Han har en sjelden fin oppfatning, om hans tekniske utdypning kanskje kan stå litt tilbake. Men han er ung endnu, og han vil uten tvil nå langt, hvis han holder fram som begynt.

Nils Bakke er godt kjent er på Nordmøre, så nogen nærmere omtale av hans spill er overflødig. Det kan dog siges at han hevder sin plass.

Peder Helle fra Foldfjorden i Aure var kanskje den som gjorde mest lykke. Når han begynte, ble det luft i luka. Han er nu 80 år og spilte utenfor konkurranse. Han spilte nogen gamle bryllupsslåtter som ble brukt i de nordmørske bygder for 100 år siden. Den gamle aurgjeldingen satte liv i ikke minst de eldre som var tilstede. Vi er overbevist om at han frisket opp mange gamle minner om bondebrylluper og folkedans i våre bygder. han spilte på en ca. 100 år gammel klarinett av meget primitiv kvalitet, men likevel formådde han å prestere sogetav det mest karakteristiske i den gamle nordmørske musikk, både hvad oppfatning og utførelse angår. Gamlingen måtte fram flere ganger. Bifallet ville ikke ta ende.