Vinnarar av Sagaprisen

Vinnarar                                    Fadrar

1992
Annbjørg Lien, hardingfele                    Hauk Buen
Mari Eggen, fele                                       Hans Brimi
Arve Moen Bergset, kveding                Agnes Buen Garnås
1993
Åse Teigland, hardingfele                      Knut Hamre
Per Sæmund Bjørkum, fele                      Ola Opheim
Harald Knutsen, hardingfele                  Magne Myhren
1994
Helene Høye, fele                                     Reidar Skjelkvåle
Sigbjørn Rua, dans                                   Hellek Dokka/Robert Dokka
Berit Opheim, kveding                              Margareta Opheim/Agnes  Buen  Garnås
1995
Christian Borlaug, hardingfele                Svein Lien
Tom Løvlid, dans                                      Nils Sletta
Gunnhild Tømmerås, kveding                 Torbjørg Aamlid Paus
1996
Anders Røine, munnharpe                      Olav Jørgen Hegge
Lars Underdal, hardingfele                      Bjarne Herrefoss
Øyonn Groven Myhren, kveding           Hagny Huso
1997
Trond Steffen Westberg fele/h-fele       Harald Gullikstad
Marit Karlberg, kveding                           Ingvar Hegge
1998
Øivind Vabø, hardingfele                         Ingeleiv Kjerland Kvammen
Jon Anders Halvorsen, kveding             Anlaug Langset/Olav Haugen
1999
Steinar Rygg, hardingfele                        Einar Mjølsnes
                   

Om Sagaprisen

Utdelinga av Sagaprisen er eit samarbeid mellom NFD og oljeselskapet Saga. Prisen vert delt ut til lovande unge utøvarar, som også får velje seg ut ein fadder eller læremester. Prisen vart delt ut første gong i 1992. I samband med utdelinga, har det også vore konsert - Sagakonserten. Etter at Saga vart oppkjøpt, er det også slutt på prisen. Den siste vart utdelt i Ål i 1999.