Plater/CD'ar frå NRK-arkivet
Full oversikt over innhaldet

Den store CD-serien på  10 CD'ar

I 1995 ga NRK i amarbeid med Grappa ut ein serie med 10 CD'ar frå NRK sitt arkiv. Bortsett frå den første av CD'ane, er dette  geografisk ordna. Serien inneheld over 300 kutt med til saman over 180 utøvarar. Det var leiar for folkemusikkseksjonen i NRK Leiv Solberg som gjorde utvalet og var produsent. I arkivet i NRK er det opptak heilt frå 1934. Serien fekk stønad frå Norsk Kulturråd.
    
CD 1: Dei fytrste åra på radio (1934-39)
Urjen - Jørgen Tjønnstaul (h-fele)
Mælefjøllvisa - Aslak Brekke (song)
Skålhalling lært av Ola Moløkken - Hans Brimi (fele)
Bruremarsj frå Nordhordaland - Henrik Gjellesvik (h-fele)
Gamal gangar - Olav Moe (h-fele)
Sjugel og trollbrura - Gustav Kåterud (song)
Vesle Kari Rud - Reistad-Bergan kara (strykekvartett)
Vestgardingen - Anders Stubberud (h-fele)
Gu’ kveld du gjenta mi - Anne Holt (song)
Vil du vera vennen min - Ola Brenno (langeleik)
Polsdans frå Kvikne - Marius Nytrøen (fele)
Stor i stugun - Kristen Vang (fele)
Sindroen - Eilev Smedal (h-fele)
Kvilemøyane 1 - Høye Kvåle (h-fele)
Kvilemøyane 2 - Høye Kvåle (h-fele)
Kvilemøyane 3 - Høye Kvåle (h-fele)
Hallingen - Mikkel Kaavenes (munnharpe) og Høye Kvåle (h-fele)
Halvbror til reven - Dreng Ose (h-fele)
Reisaren - Andres T. Hovet (h-fele)
Eg stend som på roti eit turka tre - Høye Strand (song)
Ljoseblått - Torkjell Haugerud (h-fele)
Ståle Storli - Aslak Brekke (song), Eivind Groven (munnspel)
Skinntrøya - Olav Sataslåtten (h-fele)
Nordfjorden - Jørgen Tjønnstaul (h-fele)
   
CD 2: Agder
Guttorm Vågsmyrs ril - Ånon Egeland 8fele)
Holt-rilen - Sigurd og Ella Fjeldstad (fele og harpeleik)
Vise fra Sørlandskysten - Frode Nyvold (song), Ånond Egelend (fele) og Hans Fredrik Jacobsen (fløyte)
Springdans etter Torleif Haugeto - Ånon Egeland (fele)
Spinnaren - Ånon Egeland (h-fele)
Reisaren - Salve Austenå (h-fele)
Jondalen - Salve Austennå (h-fele)
Reiaren som skulle ut å gjete - Frode Nyvold (song) og Han Fredrik Jacobsen (fløyte)
Reinlender frå Åseral etter Gunnar Austegard - Otto Furholt (h-fele)
Springar etter Fredrikane - Otto Furholt (h-fele)
Frøyrakjen - Otto Furholt (h-fele)
Klunkaren - Otto Furholt (h-fele)
To bånsullar - Ingebjørg Liestøl (song)
Dei tvo systane - Ingebjørg Liestøl (song)
Rosensfolen - Ingebjørg Liestøl (song)
Flinte-Fredrik - Vidar Lande (setesdalsfele)
Tveitlien - Vidar Lande (setesdalsfele)
Kjærleiksstev frå Setesdal - Torbjørg Åmli Paus (song)
Brureslag frå Setesdal, og Reisaren - Gunnar Stubseid (h-fele) og Atle Møller (mandola)
Filleværen - Aani Rysstad (munnharpe)
Systerslått - Andres K. Rysstad (h-fele)
Hildalen - Andres K. Rysstad (h-fele)
Dæ æ so vent - Gro Heddi Brokke (song)
At elske vår Jesus er inderlig godt - Gro Såvesdotter Berg (song)
Guds godhet vil vi prise - Eivind Sigurdsson Berg (h-fele og song)
Langt inn på ville heia - Eivind Sigurdsson Berg (h-fele og song)
Filleværen - Torleiv H. Bjørgum (h-fele9
Slåtten hass Knut Mo - Torleiv H. Bjørgum (h-fele)
Dolkaren - Torleiv H. bjørgum (h-fele)
Skorsvikjen - Hallvard T. Bjørgum (h-fele)
Skjoldmøyslaget - Hallvard T. Bjørgum (h-fele)
   
CD 3: Hedmark
Kulokk - Karoline Bergseth (song)
Reinlender etter Godtfred Hans Fabian Von Eppingen - Østerdølenes Spellmannslag (feler og trekkspel)
Springleik etter Thorvald Tronsgård - Jan Wesenberg (fele)
Reinlender etter Thorvald Tronsgård - Jan Wesenberg (fele)
Halling etter Thorvald Tronsgård - Jan Wesenberg (fele)
Bom-bom-leiken - Jan Wesenberg (fele)
Polsdans nr.63 og Jevngodt med en lokk denna - Tove Halbakken Resell og Jørn Halbakken (fele)
Pols fra Vingelen - Marius Nytrøen (seljefløyte)
Reinlender - Jostein Nytrøen (fele)
Pols etter Jo Støen - Melvin Tronsgård (fele)
Ohyraleken - Petter Høystad Østvang (fele)
Spøkelsesvalsen etter Gudbrand Gudbrandsen - Olav Sæta (klarinett) og Sverre Gjevre (torader)
På Budor vi danse skal - Olav Sæta (klarinett) og Kjell Gjevre)  (torader)
Reinlender etter Arnfinn Bronkebakken - Spellmannslaget Leik (feler, gitar og torader)
Stor-Elvdalspolsk - Marit Larsen (fele)
Halling etter Martinius Helgesen - Helga Norman Møller (fele)
Vals etter Thorvald Tronsgård - Arild Plassen (fele)
Springleik og vals etter Thorvald Tronsgård - Arild Plassen (fele)
Setervise - Eli Storbekken (song)
Springleik etter Malena-Knut - Olav Kjernmoen (fele)
Grautleken, marsj etter Malena-Knut - Olav Kjernmoen (fele)
Springleik etter Malena-Knut - Olav Kjernmoen (fele)
En kjærlig avskjed vil jeg tage - Tone Hulbækmo (song)
Nu rinner solen opp - Tone Hulbækmo (song og harpe)
Lars Linkerifot - Tone Hulbækmo (song)
Lars Linkerifot - Østerdølenes spellmannslag (feler og trekkspel)
  
CD 4: Buskerud
Tjednbalen - Øyvind Brabandt (h-fele)
Vesle Kari Rud - Levor Laa (song)
Dagalihunkerten - Levor Laa (song)
Grålysningen - Levor Laa (song)
Vrengje etter Toingen - Odd Bakkerud (h-fele)
Kristi Vangen - Odd Bakkerud (h-fele)
Krullafuru - Odd Bakkerud (h-fele)
Rotnheims-Knut - Odd Bakkerud (h-fele)
Tre bånsuller fra Hallingdal - Gunnlaug Lien Myhr (song)
Hopparen - Steingrim Haukjem (h-fele)
Flesbergingen - Steingrim Haukjem (h-fele)
Gamal halling - Herleik Stuvstad (h-fele)
Gamle Guro - Herleik Stuvstad (sjøfløyte)
Ravnåsen - Hellek Juveli (h-fele)
Gamal springar frå Numedal - Hellek Juveli (h-fele)
Lokk - Barbro Abrahamsen (song)
Raumyrsslåtten - Nils Stubberud (h-fele)
Sigdals-springar - Nils Stubberud (h-fele)
Skreddaren - Arne Olsen (h-fele)
Krullhuging - Jøran Aasland (song)
I dag er nådens tid - Jøran Aasland (song)
Kivlemøyspringar nr. 2 - Hauk Buen (h-fele)
Kivlemøygangar - Hauk Buen (h-fele)
Kivlemøyspringar nr. 1 - Hauk Buen (h-fele)
Halling etter Gamle-Kleven - Truls Ørpen (h-fele)
Sortebergen - Trols Ørpen (h-fele)
Gamal springar frå Krødsherad etter Sortebergen - Truls Ørpen (h-fele)
Den synste - Sevat Sataøen (h-fele)
Fuggel’n - Egil Syversbråten (h-fele)
CD 5: Oppland
Gjendines bånlåt - Gjendine slålien (song)
Halling etter Fel-Jakup - Erling Kjøk (fele)
Skjåken, springleik etter Fel-Jakup - Erling Kjøk (fele)
Tjorhæl’n - Erling Kjøk (fele)
Hull lært av mora - Rønnaug Vangen (song)
Tenestjentein døm må seg passe - Rønnaug Vangen (song)
Å har du hørt gauken, du gamle mainn - Rønnaug Vangen (song)
Min mainn, min mainn - Rønnaug Vangen (song)
Moen bar åt kveinn - Rønnaug Vangen (song)
Høgt upp i ring - Rønnaug Vangen (song)
Rettnå så kjem der ein bukk utu bergje - Rønnaug Vangen (song)
Tita ho sat uppi håmainnsete - Rønnaug Vangen (song)
Å nettjenta mi, så litol som ho e - Rønnaug Vangen (song)
Suli luli, godt bån - Rønnaug Vangen (song)
Syrg ikkje, gråt ikkje lille lam - Rønnaug Vangen (song)
Rjupa ho skratta - Rønnaug Vangen (song)
Lasse, Lasse sitter og gråter - Rønnaug Vangen (song)
Vetl-Ola Finndale kom att i går  - Rønnaug Vangen (song)
Å nå ska e sulle - Rønnaug Vangen (song)
Springar - Torleiv Bolstad (h-fele)
Gjenta me garde - Torleiv Bolstad (h-fele)
Lyarslått på nedstilt bass - Torleiv Bolstad (h-fele)
Halling - Ragna Brenno Frydenlund (langeleik)
Julekvelden - Ragna Brenno Frydenlund (langeleik)
Springar på ljøsblått - Ola Bøe (h-fele)
Springar nr.1etter Per Haugseth - Ola Bøe (h-fele)
Sjåheimen etter Knut Sjåheim - Tore Bolstad (h-fele)
Truls med bogom - Kristian P. Åsmundstad (song)
Visa om storkråka - Kristian P. Åsmundstad (song)
Katta sat oppå takje - Kristian P. Åsmundstad (song)
Katta sat oppme omna sjuk - Kristian P. Åsmundstad (song)
Kella mine mello - Kristian P. Åsmundstad (song)
Bukken stod i brunne - Kristian P. Åsmundstad (song)
Gudbrandsdals-springdansen etter Hjalmar Fjellhammer - Mari Eggen (fele)
Musicus - Knut Kjøk (fele)
Springleik etter Per Spellmann - Kristen Odde (fele)
Budeiehull - Amund Bjørgen (fele)
Vigstadmoin - Rikard skjelkvåle (fele)
Springleik etter Ola Skaar - Pål Skogum (fele)
Kari Kluften - Ola Opheim (fele)
Springleik etter Erland Slettom - Bjørn Odde, Johannes Langøygard og Kristen Fyrun (feler)
Lalmingen - Ivar Odnes og Leif Inge Schjølberg (feler)
Kvitbergjen av Sjugurd Garmo - Hans Brimi (fele)
  
 

 

CD 6: Telemark 
Gaute Navardsgard 
)- Bjarne Herrefoss (h-fele)
Sterke-Nils brenner tjyru
- Bjarne Øverbø (kveding
Guro rid til kyrkje 
- Bjarne Øverbø (kveding)
Igletveiten
Kristiane Lund (h-fele)
Julekveld i Gamlestugo
- Bergit Tjønn (h-fele)
Floketjønn
- Signe Flatin Neset (h-fele)
Høybøfjoshjellen 
- Torbjørg Aas Gravalid (h-fele)
Nordfjorden
- Jens Amundsen (h-fele)
Lappebakken
- Einar Løndal (h-fele)
En ensom jeger 
- Hanne Kjersti Yndestad (kveding)
Signe lita -
Hanne Kjersti Yndestad (kveding)
Rjukanfossen 
- Gunnar Dahle (h-fele)
Triløytingen
- Johannes Dahle (h-fele)
Høyversdagen
- Johannes Dahle (h-fele)
Reinlender etter Ola Dokkestaul
 - Olav flåto (h-fele)
Kåfjell
- Olav flåto (h-fele)
Det er så vent i Vinje kyrkje
- Brita Bratland (kveding)
Og guten han tala av halve græi
- ) - Brita Bratland (kveding)
Å vi’ du hava meg te å kvea
 - Brita Bratland (kveding)
Va’ det ‘kje du som leika med Lussi
 - Brita Bratland (kveding)
Falkeriset
  - Eivind Moe (h-fele)
Myllarspringar etter Olav Groven
- Eivind Moe (h-fele)
Bøkår-rennan
 
Eivind Groven (h-fele)
Gamle Erik etter Olav R. Berge
- Eivind Groven (h-fele)
Jondølen 
- Talleiv Røysland (kveding)
So sulla ho mor
- Talleiv Røysland (kveding)
Sevliden
- Kjetil Løndal (h-fele)
   
CD 7: Rogaland og Hordaland
Budeiene på Vikafjell
- Sigbjørn Bernhoft Osa (h-fele)
Store-Vetle-Per
- Sigbjørn Bernhoft Osa (h-fele)
Bygdatråen
- Sigbjørn Bernhoft Osa (h-fele)
Tussebrureferdi på Vossevangen
Leif Rygg (h-fele)
Rekveen
- Leif Rygg (h-fele)
Sandsdalen
- Leif Rygg (h-fele)
Bryllaupsslått frå Brekke
- Johannes Sundvor (tromme)
O verden hav da gode nat
- Odd Mehus, Per Vetrhus  og Anders Lunde (song)
Det va om laurdagskvelden e skulle ut å gå
- Åsmund Tveitane (song)
Slåttestev
- Åsmund Tveitane (song)
Nystev
- Nils Birkenes (song)
Halling fra Bjekreim
  - Dag Hovda Sture (h-fele)
Storerudlen
- Knut Hegle (einrader)
Hei so dansa gjenta mi
- Lars Skjervheim (h-fele)
Vrien og vrang
  - Lars Skjervheim (h-fele)
Sjur i dammen
  - Lars Skjervheim (h-fele)
Vals av Svein Lutro
Lars Velure (h-fele)
Polkamasurka
- Lars Velure (h-fele)
Hamborgar
- Lars Velure (h-fele)
Reinlender av Oddmund Urheim
- Lars Velure (h-fele) 
Guten med sylvknappane
- Geirr Tveitt (song)
Graot og laott aot ain baot
   - Geirr Tveitt (song)
Fjedlmannsjento
  - Geirr Tveitt (song)
Hastverksbrudlaup
  - Geirr Tveitt (song)
Apalhaugjen
- Halldor Meland (h-fele)
Spelar-Guro
- Halldor Meland (h-fele)
Folkedalen
- Anders Kjerland (h-fele)
Flatabørull
- Anders Kjerland (h-fele)
Gullfaksen
- Anders Kjerland (h-fele)
Hildalen
- Knut Hamre (h-fele)
Springar på Huldrestille etter Sjur Håstadbø
- Åse Teigland (h-fele)
Huldreslått etter Eirik Medås
- Åse Teigland (h-fele)
  
CD 8: Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal
Eldegardsfossen - Håkon Høgemo (h-fele)
Halling etter Andreas Nedrelid - Håkon Høgemo (h-fele)
Bestefarsslåtten - Håkon Høgemo (h-fele)
Kjære Herre, lykkelig skal jeg .. -  Ragnar Vigdal (song)
Jeg har så lun en hutte - Ragnar Vigdal (song)
Springar etter Anders Reed - Per Støyva (fele)
Springar nr. 2 etter Anders Reed - Per Støyva (fele)
Han Ola vår va’ sjømann - Peder Navekviven (song)
Rømeleiken - Peder Navekviven (song)
Hardingfela - Peder Navekviven (song)
Gamle-Nesen - Alfred Maurstad (h-fele)
Hamborgar - Alfred Maurstad (h-fele)
Dugnadsvalsen - Alfred Maurstad (h-fele)
Kveikjaren - Jon Rosenlid (h-fele)
Springar etter Magne Maurset - Jon Rosenlid (h-fele)
Nordfjordhallingen - Jon Rosenlid (h-fele)
Springar etter Magne Maurset - Jon Rosenlid (h-fele)
Kolagutspringar nr.1 etter Magne Maurset - Samuel Bergset (h-fele)
Så glad som jeg til senge gå - Ola M. Vangberg (song)
Gud unde oss her at leve så - Ola M. Vangberg (song)
Dei sterke ord - Andreas Vindsrygg (song)
Kjellstadhallingen - Liv Merete Kroken (h-fele)
Knepphallingen - Sigmund Eikås (h-fele)
Huldresølvet - Anders Viken (idealfele)
Den lyse dag forgangen er - Paul Berstad (song)
Springar frå Stranda - Per Bolstad sn. (fele)
Springar frå Sykkylven - Per Bolstad sn. (fele)
Springdans - Petter Berli (fele)
Springdans etter Petter L. Rypdal - Asle Rypdal (fele)
Fryd deg O Christi brud - Magnhild Almhjell (song)
Statt opp - Magnhild Almhjell (song)
Sulja lulja bana - Magnhild Almhjell (song)
Ro ro rekje - Manghild Almhjell (song)
Kysja roa lite ban - Magnhild Almhjell (song)
Ha du sjett noko te’ nå Pe Pinkelifot - Magnhild Almhjell (song)
Reven gjekk på setra - Magnhild Almhjell (song)
Reven og bonden - Magnhild almhjell (song)
Han Darall - Magnhild Almhjell (song)
Gammel-Sagjinn - Trygve Ørsal (h-fele)
Storpolsdansen - Leif Halse (fele)
  
CD 9:  Trøndelag
Storbrekkingen - Tron Steffen Westberg og Magne Eggen Haugom (feler)
Stabbmarsj - Tron Steffen Westberg og Magne Eggen Haugom (feler)
Pols etter Henning Trøen - Tron Steffen Westberg og Magne Eggen Haugom (feler)
Vals - Tron Steffen Westberg, Magne Eggen Haugom og Jon Frostvoll (feler)
Sprenglek etter Ola J. Rise - Sverre Bjørkås (fele)
Reinlender etter Ola J. Rise - Sverre Bjørkås (fele)
Sprenglek i posisjon etter Ola Nerlo - Sverre Bjørkås (fele)
Sprenglek etter Ola Nerlo - Sverre Bjørkås (fele)
Pols etter Oliver Bekken - Åsmund Svenkerud (fele)
Halling etter Lars Voldøyhaug - Sturla Eide (fele)
Leken hass Smed-Anders - Åshild Breie Nyhus (fele)
Pols etter Ola Elven - Sven Nyhus (fele)
Pols etter Peder Nyhus - Sven Nyhus (fele)
Leken åt Sulhusgubba - Sven Nyhus (fele)
Morråslek nr. 3 - Sven Nyhus (fele)
Kjostadlek nr. 3 - Sven Nyhus (fele)
Morråslek nr. 2 - Peder Nyhus (fele)
Siste leken som Sulhusgubben spelte - Peder, Sven og Åshild Breie Nyhus (fele)
Pols fra Aursunden - Einar Galaaen og Helge Hånes (fele)
Vals fra Klas Bøle - Jacob Vigsaand (fele)
Sprengar - Svend Gravåsen (fele)
Sprengar - Svend Gravåsen (fele)
Halling etter Olaf Bjørneggen - Harald Gilland (Meråkerklarinett)
Sprengar etter Johannes Brekken - Geir Egil Larsen (bukkehorn)
Bukkehornpols - Geir Egil Larsen (bukkehorn)
Pasjonsalme - Geir Egil Larsen (bukkehorn)
Mannen og konen satte seg ned - Oskar Arentsen (song)
Til pennen jeg min hånd nu rækker - Oskar Arentsen (song)
Til Fader vor at ende - Oskar Arentsen (song)
En salig avskjed vil jeg tage - Oskar Arentsen (song)
Visetone etter Karl P. Alexandersen - Hilmar Alexandersen (fele)
Gamal vals frå Innherad - Hilmar Alexandersen (fele)
Reinlender etter Johan Fornæss - Hilmar Alexandersen (fele)
Gamal vals i B-dur - Hilmar Alexandersen (fele)
Min falske venn - Hilmar Alexandersen (fele)
Pols frå Innherad - Hilmar Alexandersen (fele)
Visetone etter Karl P. Alexandersen - Hilmar Alexandersen (fele)
Reinlender - Hilmar Alexandersen (fele) og Sturle Hallås (piano)
   
CD 10: Nord-Noreg og Sameland
Pols fra Lødingen - Susanne Lundeng og Ståle Paulsen (feler)
Polsdans etter Tøger Haugen - Hans Haugen (fele)
Fangstmannshalling - Hans Haugen (fele)
Polsdans etter Tøger Haugen  - Hans Haugen (fele)
Storingen på basen - aksel Lindseth (fele)
Pols etter Hans Haugen - Ståle Paulsen (fele)
Polsdans etter Ivar Rognryggmo - Nils Rognrygg (fele)
Polsdans etter Ivar Rognrygmo - Nils Rognrygg (fele)
Vals etter Ivar Rognryggmo - Oleiv Båtstrand (fele)
Polsdans etter Ivar Rognryggmo - Kristian Almås (fele)
Masurka fra Drevja - Ole Angermo, Kristian almås og Walter Solli (feler)
Polsdans - Konrad Evensgård (fele)
Pols fra Beiarn - Susanne Lundeng (fele)
Myringen - Svein Nymo (fele)
Mollpolka - Svein Nymo (fele)
Haubonden - Edvard Ruud (song)
Lagje og Jon - Edvard Ruud (song)
Kråka satt på garitind - Edvard Ruud (song)
Bånsull frå Senja - Edvard Ruud (song)
Kveitevise - Edvard Ruud (song)
Julgeitsonen - Edvard Ruud (song)
Kallen og staven - Edvard Ruud (song)
Noaidi luohti - Ole Aslaksen (joik)
Gumpe - Per Hætta (joik)
Vielppis - Per Hætta (joik)
Gárja - Per Hætta (joik)
Hanna - Per Hætta (joik)
Márrenjárga - Per Hætta (joik)
Káre-Máret - Per Hætta (joik)
Pieras Mihkkal - Per Hætta (joik)
Samuel Andersen Guttorm - Per Hætta (joik)
Johan Jørgensen Sara - Per Hætta (joik)
Joik til en hund til Anders Sara - Mattis Mathiesen Gaup (joik)
Kjørejoik - Mattis Mathiesen Gaup (joik)
Inger Karen-Anne Nilsdatter Lågje - Mattis Mathiesen Gaup (joik)
Káre-Niillas - Mattis Mathiesen Gaup (joik)
Ann-Jorid Henriksen - Antte Ailo Gaup (joik)
Ingor Ántte Ántte Mikkel - Antte Ailo Gaup (joik)
Sametinget - Antte Ailo Gaup (joik)