Litt info om "De Frilynde"

Kanskje du kunne ta inn denne vesle presentasjonen av oss under Spelemannslag?
Spelemannslaget De Frilynde?

Laget blei stifta i 1981, har base på Ski og medlemmene er busett i Follo. Me er 10-12 feler, 3 trekkspel, gitar og bass. Me kjenner eit spesielt ansvar for å ta vare på Follo-tradisjonar, men spelar elles runddansmusikk frå heile landet. Har du eit oppdrag til oss, så ta kontakt med Nils Seland på telefon nr. 9066 6867.