Oversikt over rettleiing, musikk, video etc for stildansar

Det har vore vanskeleg å finne fram til høveleg musikk og rettleiing for stildansar som er i vanleg bruk rundt om i landet. Eg har difor laga ei oversikt over ein del materiell som eg har sjølv, som kan nyttast i arbeidet med stildansen. Mange av dansane som blir brukt er svenske, nokre danske, og mange frå England. Ein del av dei dansane som er nemnt er ikkje i vanleg bruk i vårt land (enno). Mange står i dei vanlege rettleiingsbøkene til Noregs Ungdomslag.
Lengst nede på denne sida er fleire detaljar om dei rettleiingsbøkene og CD-ar eller videoar som er nemt i tabellen.
Ein del rettleiingar finst også på www.folkedans.com.

 
Dansenamn Type dans Rettleiing Musikk Notar Video Kommentar
             
Lanciärkvadrilj Kvadrilje Några Sällskapsdanser från 1700-1800talen CD ja ja  
Liten Menuett Parvis, rekkje Några Sällskapsdanser från 1700-1800talen CD ja ja  
La nouvelle Provence Kvadrilje Några Sällskapsdanser från 1700-1800talen CD ja ja  
Retour de spa Kvadrilje Några Sällskapsdanser från 1700-1800talen CD ja ja folkedans.com
Hovmenuett Solo Några Sällskapsdanser från 1700-1800talen CD ja ja  
Gavott Parvis, to par Några Sällskapsdanser från 1700-1800talen CD ja ja  
Gammalpolka Kvadrilje Några Sällskapsdanser från 1700-1800talen CD ja ja folkedans.com
Herrskapsvals Kvadrilje Några Sällskapsdanser från 1700-1800talen CD ja ja  
             
Slädfarten Kvadrilje Kontradanser från södra Östergötland CD ja ja folkedans.com
La Vaudeuille Kvadrilje Kontradanser från södra Östergötland CD ja ja folkedans.com
La Comtesse de Cederhjelm Kvadrilje Kontradanser från södra Östergötland CD ja ja  
Gustaf Wasa Kvadrilje Kontradanser från södra Östergötland CD ja ja  
Innocence Rekkje Kontradanser från södra Östergötland CD ja ja  
Plasir de Örebro Kvadrilje Kontradanser från södra Östergötland CD ja ja  
Fjäsken Kvadrilje Kontradanser från södra Östergötland CD ja ja folkedans.com
Le Petit Charlotte Kvadrilje Kontradanser från södra Östergötland CD ja ja  
Den 1. December Kvadrilje Kontradanser från södra Östergötland CD ja ja  
Kamrer Malmgren Kvadrilje Kontradanser från södra Östergötland CD ja ja  
Den 1 November Kvadrilje Kontradanser från södra Östergötland CD ja ja folkedans.com
Fröken Storkenfeld Kvadrilje Kontradanser från södra Östergötland CD ja ja  
Grev Löwenhjelm Kvadrilje Kontradanser från södra Östergötland CD ja ja folkedans.com
Claes på Hjørnet Kvadrilje Kontradanser från södra Östergötland CD ja ja  
Tysken Kvadrilje Kontradanser från södra Östergötland CD ja ja  
Marchand de Mode Kvadrilje Kontradanser från södra Östergötland CD ja ja  
             
Sellengers Round Ring Tretton Playforddanser CD 13 Playf. ja ja  
Greensleeves Rekkje Tretton Playforddanser CD13 Playf. ja ja folkedans.com
The Spanish Jeepsie Rekkje, 4 par Tretton Playforddanser CD13 Playf. ja ja folkedans.com
Jenny Pluck Pears Ring, 3 par Tretton Playforddanser CD13 Playf. ja ja  
Hunsdon House Kvadrilje Tretton Playforddanser CD13 Playf. ja ja folkedans.com
Kemps Jegg Ring, 3 par Tretton Playforddanser CD13 Playf. ja ja  
Rufty Tufty 2 par, stor r. Tretton Playforddanser CD13 Playf. ja ja folkedans.com
Argees Rekkje Tretton Playforddanser CD13 Playf. ja ja folkedans.com
Apley House Rekkje Tretton Playforddanser CD13 Playf. ja ja folkedans.com
Gathering Peascods Ring Tretton Playforddanser CD13 Playf. ja ja folkedans.com
Indian Queen Rekkje Tretton Playforddanser CD13 Playf. ja ja  
Jamaica Rekkje Tretton Playforddanser CD13 Playf. ja ja folkedans.com
The Geud Man of B. Rekkje Tretton Playforddanser CD13 Playf. ja ja folkedans.com
             
Francaise Kvadrilje Francaiser og Quadriller - Vårdal CD ja    
Lancers (Austlandet) Kvadrilje Francaiser og Quadriller - Vårdal CD ja    
Lancers, dublert Kvadrilje Francaiser og Quadriller - Vårdal CD ja    
Julekvadrilje Kvadrilje Francaiser og Quadriller - Vårdal CD ja    
Menuetpolonaise Parvis rekkje, 8 par Francaiser og Quadriller - Vårdal CD ja   folkedans.com
Caledonian kvadrilje Kvadrilje Francaiser og Quadriller - Vårdal CD ja   folkedans.com
Nasjonalkvadrilje Kvadrilje Francaiser og Quadriller - Vårdal CD ja    
Purpose Kvadr. 8 par Francaiser og Quadriller - Vårdal CD ja    
             
Bruu, nr 1 Rekkje Nogle engelske dantzer med sinne Thourer        
Bruu, nr 2 Rekkje Nogle engelske dantzer med sinne Thourer        
Bruu, nr 3 Rekkje Nogle engelske dantzer med sinne Thourer        
Bruu, nr 4 Rekkje Nogle engelske dantzer med sinne Thourer        
Bruu, nr 5 Rekkje Nogle engelske dantzer med sinne Thourer        
Bruu, nr 6 Rekkje Nogle engelske dantzer med sinne Thourer        
Bruu, nr 7 Rekkje Nogle engelske dantzer med sinne Thourer        
Bruu, nr 8 Rekkje Nogle engelske dantzer med sinne Thourer        
Bruu, nr 9 Rekkje Nogle engelske dantzer med sinne Thourer        
Bruu, nr 10 Rekkje Nogle engelske dantzer med sinne Thourer        
Bruu, nr 11 Rekkje Nogle engelske dantzer med sinne Thourer        
Bruu, nr 12 Rekkje Nogle engelske dantzer med sinne Thourer        
Bruu, nr 13 Rekkje Nogle engelske dantzer med sinne Thourer        
Bruu, nr 14 Rekkje Nogle engelske dantzer med sinne Thourer        
Bruu, nr 15 Rekkje Nogle engelske dantzer med sinne Thourer        
Bruu, nr 16 Rekkje Nogle engelske dantzer med sinne Thourer        
Bruu, nr 17 Rekkje Nogle engelske dantzer med sinne Thourer        
Bruu, nr 18 Rekkje Nogle engelske dantzer med sinne Thourer        
             
Engelsk dans nr 1 Rekkje Engelske Dandse (Reidar Warme)       folkedans.com
Engelsk dans nr 4 Rekkje Engelske Dandse (Reidar Warme)       folkedans.com
Engelsk dans nr 6 Rekkje Engelske Dandse (Reidar Warme)       folkedans.com
Engelsk dans nr 17 Rekkje Engelske Dandse (Reidar Warme) 13 dansar     folkedans.com
Engelsk dans nr 26 Rekkje Engelske Dandse (Reidar Warme) 13 dansar     folkedans.com
             
Prins. Alexandrine Kvadrilje Prinsesse Alexandrine Kvadrille CDBalddanse1 ja   folkedans.com
Kronprinssesse Ingrid Kvadrilje   CDBalddanse1 ja   folkedans.com
Les Lanciers kvadrilje Les Lanciers CDBalddanse1 ja   folkedans.com
             
Les Prince Imperiale Kvadrilje Le Prince Imperiale III   ja    
             
Anglo Dane Pardans 3 gamle selskabsdanse fra 1900-tallets bals. kassett ja   folkedans.com
Orion Pardans 3 gamle selskabsdanse fra 1900-tallets bals. kassett ja   folkedans.com
Promenade-kvadrille Kvadrilje 3 gamle selskabsdanse fra 1900-tallets bals. kassett ja   folkedans.com
             
Francaise Rekkje 3 gamle selskabsdanse fra 1900-tallets bals. CD ja    
Eugenie Kvadrille Kvadrilje 3 gamle selskabsdanse fra 1900-tallets bals. CD ja    
Jule Kvadrille Kvadrilje 3 gamle selskabsdanse fra 1900-tallets bals. CD ja    
             
Firetur fra Stange   Stensil, Folke Flatland     DVD Sølja folkedans.com
             
Polonese Par Norske Folkedansar. Turdansar CD - NT ja DVD Sølja  
Fransese Rekkje, par Norske Folkedansar. Turdansar CD - NT ja DVD Sølja folkedans.com
Lancier fra Østlandet Kvadrilje Norske Folkedansar. Turdansar (gamal utg) CD - NT ja DVD Sølja  
Lancier frå Vardø Kvadrilje Norske Folkedansar. Turdansar CD - NT ja   folkedans.com
Kavalerisjokk Vardø   Norske Folkedansar. Turdansar CD - NT ja DVD Sølja  
Kvadrilje Kvadrilje Norske Folkedansar. Turdansar CD - NT ja DVD Sølja folkedans.com
Trondheimar 4kant, 8 par Norske Folkedansar. Turdansar CD - NT ja DVD Sølja  
Fandango 2 par, .. Norske Folkedansar. Turdansar CD - NT ja DVD Sølja  
Figaro 2 par, ... Norske Folkedansar. Turdansar CD - NT ja DVD Sølja  
Firetur I Rekkje Norske Folkedansar. Turdansar CD - NT ja   folkedans.com
Firetur II Rekkje Norske Folkedansar. Turdansar CD - NT ja    
Sekstur I Rekkje Norske Folkedansar. Turdansar CD - NT ja   folkedans.com
Sekstur II Rekkje Norske Folkedansar. Turdansar CD - NT ja   folkedans.com
Seierstadhopsa Rekkje Norske Folkedansar. Turdansar CD - NT ja    
Hopser med vals Rekkje Norske Folkedansar. Turdansar CD - NT ja    
Feiar frå Sandsvær Rekkje, par Norske Folkedansar. Turdansar CD - NT ja    
Fandango Austland Rekkje, par Norske Folkedansar. Turdansar CD - NT ja    
Fandango Namdal Rekkje, par Norske Folkedansar. Turdansar CD - NT ja    
Figaro der alle dansar 4 par-rekkjer Norske Folkedansar. Turdansar CD - NT ja    
Figaro m/ ei mølle Parvis, mot kv Norske Folkedansar. Turdansar CD - NT ja    
Figaro m/to møller Parvis, mot kv Norske Folkedansar. Turdansar CD - NT ja    
Honnfeiv Rekkje Norske Folkedansar. Turdansar CD - NT ja   folkedans.com
Mølledansen Rekkje, par Norske Folkedansar. Turdansar CD - NT ja    
Bøhmerdans Rekkje Norske Folkedansar. Turdansar CD - NT ja    
Firetur Romerike Ring 4 par Norske Folkedansar. Turdansar CD - NT ja    
Stjernetur Hobbøl Kvadr, 4/8 Norske Folkedansar. Turdansar CD - NT ja    
Enkemannsvalsen Parvis ring Norske Folkedansar. Turdansar CD - NT ja    
Tyrolervals Pardans Norske Folkedansar. Turdansar CD - NT ja    
Tyrolaren Pardans Norske Folkedansar. Turdansar CD - NT ja    
Pas d'Espagne Pardans Norske Folkedansar. Turdansar CD - NT ja    
             
Fandango, Storelvdal Rekkje Danse, danse lett ut på foten   ja    
Firetur III Rekkje, par Danse, danse lett ut på foten   ja    
Hopser frå Ogndalen Rekkje Danse, danse lett ut på foten   ja    
             
Amerikansk kvadrilj Kvadrilje Herrskapsdanser från 1700- och... Del 1 Kasett HD1 ja    
Ma Favorite Kvadrilje Herrskapsdanser från 1700- och... Del 1 Kasett HD1 ja
La Fete de Marocco Kvadrilje Herrskapsdanser från 1700- och... Del 1 Kasett HD1 ja    
Gustavs skål Kvadrilje Herrskapsdanser från 1700- och... Del 1 Kasett HD1 ja    
Signora Aurettis dans Pardans Herrskapsdanser från 1700- och... Del 1 Kasett HD1 ja   folkedans.com
Menuett (Don Juan) Rekkje, 4 par Herrskapsdanser från 1700- och... Del 1 Kasett HD1 ja    
Tysk Fransäs Rekkje Herrskapsdanser från 1700- och... Del 1 Kasett HD1 ja    
Pas d'Espagne Pardans Herrskapsdanser från 1700- och... Del 1 Kasett HD1 ja    
La Chaconne Kvadrilje Herrskapsdanser från 1700- och... Del 1 Kasett HD1 ja    
Brudevalsen Pardans Herrskapsdanser från 1700- och... Del 1 Kasett HD1 ja    
Pas de Quatre Kvadrilje Herrskapsdanser från 1700- och... Del 1 Kasett HD1 ja   folkedans.com
Gavott Kvadrilje Herrskapsdanser från 1700- och... Del 1 Kasett HD1 ja    
             
Soldatenspielpolka 4 par Herrskapsdanser från 1700- och... Del 2 Kassett HD2 ja    
Louisenpolka Kvadrilje Herrskapsdanser från 1700- och... Del 2 Kassett HD2 ja    
Bostonvals Pardans Herrskapsdanser från 1700- och... Del 2 Kassett HD2 ja   folkedans.com
Fransäs Rekkje Herrskapsdanser från 1700- och... Del 2 Kassett HD2 ja    
Belle Lowise/Marie Kvadrilje Herrskapsdanser från 1700- och... Del 2 Kassett HD2 ja   folkedans.com
Schubertvals Pardans Herrskapsdanser från 1700- och... Del 2 Kassett HD2 ja   folkedans.com
La belle Sophie Kvadrilje Herrskapsdanser från 1700- och... Del 2 Kassett HD2 ja    
Fredrike Kvadrilje Herrskapsdanser från 1700- och... Del 2 Kassett HD2 ja    
Angläs Rekkje Herrskapsdanser från 1700- och... Del 2 Kassett HD2 ja   folkedans.com
Cousin Carl Kvadrilje Herrskapsdanser från 1700- och... Del 2 Kassett HD2 ja    
Baron Barnekou Kvadrilje Herrskapsdanser från 1700- och... Del 2 Kassett HD2 ja    
Fröken Rosenstierna Kvadrilje Herrskapsdanser från 1700- och... Del 2 Kassett HD2 ja    
La Duchesse Kvadrilje Herrskapsdanser från 1700- och... Del 2 Kassett HD2 ja    
Grefwinnan Brahe Kvadrilje Herrskapsdanser från 1700- och... Del 2 Kassett HD2 ja    
Den 24. januarii Kvadrilje Herrskapsdanser från 1700- och... Del 2 Kassett HD2 ja    
Den 6. december Kvadrilje Herrskapsdanser från 1700- och... Del 2 Kassett HD2 ja    
             
Gammelpolka Kvadrilje   CD Tor O.     folkedans.com
Caledonian Quadrille Kvadrilje   CD Tor O.     folkedans.com
             
Lang menuett Rekkje, par   CD- Nordleik     folkedans.com
             
Louisenpolka Pardans   CD-"blanda d."      
Argeers Rekkje   CD-"blanda d."     folkedans.com
Picking of sticks 3 par   CD-"blanda d."     folkedans.com
Jamaica Rekkje   CD-"blanda d."     folkedans.com
Bethoven Menuett Kvadrilje   CD-"blanda d."     folkedans.com
Schubert vals Pardans   CD-"blanda d."     folkedans.com
Signora Aurettis dans Pardans   CD-"blanda d."     folkedans.com
Rufty Tufty Ring, 2-par   CD-"blanda d."     folkedans.com
Slädfarten Kvadrilje   CD-"blanda d."     folkedans.com
Spielmann Kvadrilje   CD-"blanda d."      
Grefwinnan Brahe Kvadrilje   CD-"blanda d."     folkedans.com
Gustavs skål Kvadrilje   CD-"blanda d."      
Den Stora Menuetten Parvis rekkje   CD-"blanda d."     folkedans.com
Retour de Spa Kvadrilje   CD-"blanda d."     folkedans.com
Gammalpolka Kvadrilje   CD-"blanda d."     folkedans.com
Pas de Quatre Pardans   CD-"blanda d."     folkedans.com
Pas des Patineur Pardans   CD-"blanda d."      
Feuerfestpolka Pardans   CD-"blanda d."     folkedans.com
Moulinetpolka Pardans   CD-"blanda d."      
Columbine Pardans   CD-"blanda d."      
Gavotte Parvis, 2 par   CD-"blanda d."      
Dobbelkv. Sønderb. Rekkje-4 par   CD-"blanda d."     folkedans.com
Vindmølledansen Kvadrilje   CD-"blanda d."      
             
Menuett Oravais Rekkje Årsprogram för Finlands Svenska Folkdansring 1997-1998 CD Solvor     folkedans.com
             
Hole in the Wall     CD A Purcell Ball      
             
Appley House Rekkje   CD 13 dansar     folkedans.com
Childgrove Rekkje         folkedans.com
Den vakra Svägersken Kvadrilje         folkedans.com
Fjäsken Kvadrilje         folkedans.com
Hundson house Kvadrilje   CD 13 dansar     folkedans.com
Mignon Pardans http://web.telia.com/~u44703239/mignonvals.html CD 13 dansar     folkedans.com
Molevit fra Ærø Rekkje   CD 13 dansar     folkedans.com
Pompadour Pardans   CD 13 dansar     folkedans.com
Snapsen Kvadrilje         folkedans.com
Åttan Kvadrilje         folkedans.com
Bethoven Menuett Kvadrilje   CD "13 dansar"     folkedans.com
Schubert vals Pardans http://web.telia.com/~u44703239/schubertvals.html CD 13 dansar     folkedans.com
Tysk major Rekkje   CD 13 dansar     folkedans.com
Sachottischer Tanz     CD 13 dansar      
Picking of Sticks 3 par   CD 13 dansar     folkedans.com
Gavott Parvis, 2 par   CD 13 dansar      
             
Rettleiingar og tilhøyrande notar (og CD /DVD /Video)
Några Sällskapsdanser från 1700-1800talen. Folkungagillet, Linköping 1987  - hefte m/rettleiing og notar. CD og Video
Kontradanser från södra Östergötland, Folkungagillet, Linköping 1999  - hefte m/rettleiing og notar. CD og Video
Tretton Playforddanser, Folkungagillet, Linköping 1994  - hefte m/rettleiing og notar. CD og Video
Francaiser og Quadriller fra norske dansbøker, Dag Vårdal, Bærum Balselskab 2005 - hefte m/rettleiing og notar. 2 CD'ar
Engelske Dandse fra gamle norske dansebøker, Reidar Warme, 1994 - hefte med rettleiing og notar
Nogle engelske danntzer med sinne Thourer. Johannes Bruu /Reidar Warme 1777/1980 - hefte med rettleiing og notar
Herrskapsdanser från 1700- och 1800-talen, Del 1, Svenska UngdomsringenVästergötlands Distrikt 1994- hefte med rettleiing og notar og kassett
Herrskapsdanser från 1700- och 1800-talen, Del 2, Svenska UngdomsringenVästergötlands Distrikt 1994- hefte med rettleiing og notar og kassett
Prinsesse Alexandrine Kvadrille, Anette Thomsen og Ole Skov, 1998 - hefte med notar
Les Lanciers, Foreningen til Folkedansens Fremme, København 1997 - hefte med notar
Le Prince Imperiale, Pia og Per Sørensen, III, Kolding 1990 - hefte med notar
3 gamle selskabsdanse fra 1800-tallets balsale, IV, Pia og Per Sørensen, Kolding1995 - hefte med notar
3 gamle selskabsdanse fra 1900-tallets balsale, V, Pia og Per Sørensen, Kolding1998 - hefte med notar
Norske Folkedansar. Turdansar. Klara Semb, Noregs Ungdomslag 1991
Danse danse lett ut på foten, Egil Bakka, Noregs Boklag, 1970
"Grøna boken" - Beskrivning av Svenska Folkdanser, Svenska Ungdomsringen 2001. Finst no i elektronisk utgåve på Internett

Musikk/Video/DVD
Baldanse 1 - CD m/Lancier, Alexandrine Kvadrille og Ingrid Kvadrille m. fl. Ole Skov, Hvedemarksv. 24, 2605 Brøndby, tlf 43454391
Gammelpolka og Caledonians Quadrille, CD, Tor A. Ommundsen tlf 67568753
Gamle Balldanser fra Hedemarken, DVD 1, Dansarar frå Folkedanslaget Sølja, Hamar, 2002
Gamle Balldanser fra Hedemarken, DVD 2, Dansarar frå Folkedanslaget Sølja, Hamar, 2002
Nordleik 2000. CD med Samdansane på Nordleik 2000. Stavanger.
CD - NT. Serien med turdansmusikk som høyrer til Norske Folkedansar - Turdansar. Noregs Ungdomslag.
CD - A Purcell Ball, The Assembly Players,  APCD 9601
CD - 13 dansar - diverse stildansar.