Kurs i Grenland Stildansgruppe 28-30 september 2007

Grenland Stildansgruppe 

Informasjon om kurshelg på Vindfjelltunet 28-30.09.2007 

1.         Om danserepertoaret er følgende å si: Vi prøver å få tid til mest mulig fra følgende plukkliste: a)         Nye / nesten nye danser (for oss fra Grenland): Fransese på kvadriljeform, Moulinetpolka, Madammen, Carolinas Cadrilj, Kronprinsesse Ingrids kvadrille.b)         Repetisjonsdanser: Annina, Columbine, Mirella, Pas d’Espagne, Pas de Quatre, Duke of Kent’s Waltz, Fandango fra Storelvdal, Figaro fra Namdalen, Gustafs Skål, Spielmann, Molevit fra Ærø, …c)         Samkvemsdanser om kveldene: Feuerfestpolka, Louisenpolka, Schubertvals, Signora Aurettis dans, Fransese, Menuetpolonaise, Stora Menuetten, Kvadrilje, Prinsesse Alexandrines kvadrille, …d)         Eventuelle andre danser etter ønske eller tilbud fra deltakerne. (Her er vi absolutt åpne for innspill! Ta eventuelt med CD-innspilling og instruksjonsark, hvis det er noe nytt og spennende!)

2.         Om det øvrige sosiale samkvem nevner vi:
Lørdagen, midt på dagen, blir det anledning til å gå en tur i skogområdet innafor Vindfjelltunet. (På merka stier i terrenget eller på kjørevei.)
Ta derfor med egnet påkledning og fottøy (stiene kan stedvis være litt fuktige).  

3.         Påmeldingsfristen er 20.06.07.
Betalingsfristen
er satt til 01.09.07, av hensyn til endelig bekreftelse av antall bestilte sengeplasser på Vindfjelltunet.
Prisene er: kr 1500,- pr person på dobbeltrom, eller kr 1600,- på enkeltrom. Innbetaling skjer til postgirokonto nr 0530 21 48831.
Kontoens navn og adresse er: Grenland Stildansgruppe v/ Hans Jørgen Haukelien, Lagmannslia Sør 35, 3715 Skien. Telefon 35 52 67 35
Husk å skrive tydelig navn på den / de det betales for, og angi om det gjelder enkeltrom eller dobbeltrom. Angi også hvem som ønsker å dele rom. 

4.         Er du usikker på hvordan du skal finne fram?

Vindfjelltunet ligger like ved riksvei 32, oppe på heia mellom Siljan og Steinsholt i Lågendalen (riksvei 40). Det er godt merka, og er lett å se fra veien, på andre sida av et lite vann. Frammøte fredag kveld fra kl 18.00. Det blir servert  middag kl 19.30. Trenger du å nå oss på telefon kan du ringe 41 50 61 84 (Finn) eller 93 49 89 05 (Vidar).

 Vær velkommen til Vindfjelltunet!

Vi ser fram til en hyggelig helg sammen med dansevenner fra mange forskjellige kanter! 

For Grenland Stildansgruppe

Finn Buer