Informasjon om På grensen .....

På grensen ….

Invitasjon til

Seminar om bygdedans, spell og vokal folkemusikk i Østfold

samt grenseområdene Bohuslän, Värmland, Finnskogen, Akershus og Vestfold.

Bygdedansen i disse områdene og musikken til dansen har mange fellestrekk (kort treer) og vi ønsker å sette søkelyset på sammenhengen mellom disse tradisjonene. Interessen for den vokale folkemusikktradisjonen i regionene er også blitt sterkere den seinere tida.
Tid
     Helga 31.oktober til 2.november 2003

Sted     St. Croix-huset i Fredrikstad (midt i sentrum)
Program

Presentasjon av dansetradisjonene og musikk/vokaltradisjonene i regionene, opplæring/deltaking, minikonserter og sosialt/faglig samvær. Programoversikt ligger ved.

Innledere er bl.a. Mats Berglund, Atle Lien Jensen, Sinikka Langeland, Bjørn Sverre Hol Haugen, Lene Furuli, Helle Jansen, Vigdis Andersen, Reidar Ottesen, Tone Eidsvold, Hans Broen, Asbjørn Smedholen m/følge, Vegard Opheim m. flere.

Seminarpris kr 500 inkludert mat under seminaret. (Kveldsmat fredag, lunsj lørdag samt kaffe/te og kaker om kvelden og lunsj søndag.)

Deltakerne må selv dekke reise, øvrige måltider og eventuell overnatting.

Det er også anledning til å komme bare lørdag kveld kl 20.00 til intimkonsert og dans.
Ingen påmelding. Inngang kr 50.

Bindende påmelding til Tone Eidsvold innen 15. oktober!

Ved påmelding oppgi navn, adresse, telefon. ( Eventuelt E-post for deg som får invitasjonen i posten.) Oppgi om du melder deg til dans, spell eller vokal og litt om erfaring og hvilket område du eventuelt representerer. Du er velkommen selv om du ikke representerer noe område, men bare er interessert i dansen, musikken eller sangen i regionene.

Overnatting
Vi kan foreslå følgende overnattingssteder:

Tuneheimen vandrehjem, Sarpsborg. Pris i rom med 3 – 4 personer kr 255 pr pers pr døgn. Enkeltrom kr 400 og dobbeltrom kr 670. Frokost inkludert. (20 min. kjøring fra St. Croix)

Telefon +4769145001 (Oppgi Eidsiva)

Hotell Valhalla, Fredrikstad, fre/lørdag kr 595 for enkeltrom, kr 795 for dobb.rom

Lør/søndag kr 495 for enkeltrom og kr 695 for dobb.rom. Frokost inkludert. Telefon +4769368950

Kontaktpersoner

Tone Eidsvold, seminaransvarlig, telefon p) 69319937 e-post toneix@so-hf.no

Lene Furuli, mobil 99160741  e-post lene.furuli@shdir.no

Bjørn Sverre Hol Haugen mobil 95994246 e-post bshh@damm.no

Arrangør:  Eidsiva fylkeslag i NU i samarbeid med flere.

Seminaret støttes økonomisk av MVO.

 

Program for seminaret PÅ GRENSEN…. 31.10. – 02.11.03

Fredag 31. oktober

18.00-19.00

Ankomst og enkel servering

19.00

Introduksjon og presentasjon

20.00

Presentasjon av regionene Finnskogen og Värmland

22.00

Slutt

Lørdag 1. november

10.00

Presentasjon av regionene Østfold, Bohuslän, Vestfold, Akershus

13.00

Lunsj

14.00

Verksted i musikk og dans. Alle skal jobbe med dans, musikk eller sang fra eget og de andre områdene.

Verksted 1: Musikk. Alle lærer musikk fra alle områder

Verksted 2: Dans
Alle lærer dans fra alle områder

Verksted 3: Vokal Alle lærer vokalstoff fra alle områder

17.00

 Fellesøkt med dans til spelemenn og sangere!

17.30

Pause

20.00

Intimkonsert med deltakere fra seminaret.

 

Dans og spell, kaffe og kaker

 

 

Søndag 2. november

10.00

Verksted 1: Dans og spell til dans

Verksted 2: Vokal (evt. med tralling til dans på verksted 1.)

11.00

Diskusjon

13.00

Lunsj og avslutning

Emne for diskusjonen søndag og problemstillinger som vil ligge i bakgrunnen under presentasjoner av områdene hele helga:

Hva skjer med dans, musikk og sang når vi tar i bruk tradisjoner som har vært nesten borte?

-         Har grensetraktene felles tradisjoner med lokale variasjoner?

-         Har grensetraktene ulike tradisjoner med noen få fellestrekk?

-         Sier kildene at vi er like, og det er vi som har gjort oss ulike?

-         Sier kildene at vi er ulike, og det er vi som gjerne vil være like?

-         Hvordan ønsker vi å jobbe videre med dans, musikk og sang i grensetraktene?