Distriktsmusikk - lokale og regionale

Folkemusikk-arkiv

Agder Folkemusikk og folkedansarkiv 
Setesdalsmuséet,4748 RYSSTAD
Arne Bjørndals samling, Univ. i Bergen
Folkemusikkarkivet for Rogaland, Boks 143, 4239 SAND
Folkemusikkarkivet for Hardanger 
 5797 UTNE
Rørosmuseet,Folkemusikkarkivet, Malmplassen, 7374 RØROS
Sør-Gudbrandsdal folkemusikkarkiv
Dale-Gudbrands gard, 2647 SØR-FRON
Folkemusikkarkiv, Nord-Gudbrandsdal Boks 53, 2680 VÅGÅ
Vest-Oppland folkemusikkarkiv Øverbyvn. 108, 2800 GJØVIK
Hedmarksmuseet, 2300 Hamar
Telemark folkemusikkarkiv Gullbringv.34 3800 BØ I TELEMARK
Telemark folkemusikkarkiv, Raulandsakademiet, 3864 RAULAND
Voss folkemusikksamling, Ole Bull-akademiet, Boks 443, 5701 VOSS
Folkemusikkarkivet for Møre og Romsdal, Boks 500, 6101 VOLDA
Folkemusikkarkivet for Rogaland
Folkemusikkarkivet for Valdres
Folkemusikkarkivet i Buskerud, Folkemusikksentret, 3350 PRESTFOSS
Hallingdal Folkemusikkarkiv, 
v/Ål Spel- og dansarlag, 3570 Ål
Numedal Folkemusikkarkiv, v/Sverre Heimdal
Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane
Lom folkemusikk- og gammaldansarkiv, Kulturkontoret, 2686 Lom
Folkemusikkinnsamlinga i N-Trøndelag, Boks 207, 7601 LEVANGER
Målselv kommune, Kulturkontoret, Boks 70, 9321 MOEN
Nord-Norsk Folkemusikksamling, Troms Museum, 9000 Tromsø
Nordnorsk folkemusikksenter
Norsk folkeminnesamling
Norsk folkemusikksamling
Norsk lydarkiv
Norsk musikksamling
Norsk visearkiv
Rana Museum, Kulturhistorisk avd., Musikkarkivet, 8600 Mo
Kontoret for tradisjonsmusikk i Gjøvik
Balladearkivet

Oversikter

Bibliotek med musikksamlingar
 

Distriksmusikk-tenester

Distriktsmusikerne, Nord-Aurdal kommune 2900 FAGERNES
 
Fylkesmusikarordninga i Hordaland
Hordaland fylkesk. RU/kultur- seksjonen 5020 BERGEN
 
Fylkesmusikarordninga i Sogn og Fjordane, Postboks 173, 6801 FØRDE
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersom du har noko nytt om å melde, eller har kommentarar  Trykk her og send!
 

Nyheter

Agder Folkemusikkarkiv vart opna i 1999. Arkivet held til i Setesdalsmuseet i Valle og hallingdølen Harald B. Knutsen er dagleg leiar. Arkivet skal dekkje dei to Agder-fylka. Det har vore tautrekkjing om arkivet i lang tid, og det var også prøvedrift i nokre år.
Folkemusikkarkivet - ein ny nettstad for folkemusikkarkiv
 
Bjørn Laupsa-Borge sluttar i Folkemusikkarkivet i Sigdal etter 13 år. Etterfylgjar er Veslemøy Fjerdingstad
 
Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane
Arne Bjørndals Samling
Folkemusikkarkivet i Telemark
Valdres Folkemusikkarkiv
Norsk Visearkiv
Folkemusikkarkivet for Sør Gudbrandsdal
Folkemusikkarkivet.net
Folkemusikkarkivet i Buskerud
Hardanger Folkemuseum

 

Denne linken bør komme med på denne sida: