Bilete frå lanseringa av Norsk bunadleksikon 14. mai 2006

Her er ein del bilete frå lanseringa av Norsk bunadleksikon på Norsk Folkemuseum 14. mai 2006
    

Utsnitt frå forsamlinga der bunadleksikonet vart presentert og medarbeiarane vart takka for god innsats.
 

Eit bilete til frå same salen
  

Eit tredje bilete frå same salen
  

Radaktøren Bjørn  Sverre Hol Haugen har vore redaktør for leksikonet, og har arbeidd med det i 3 år, fast tilsett i Damm forlag. Her saman med to av sine "bunaddamer".
  

Solbjørg Tveiten song også under bunadpresentasjonen på Torget.
  
 
Ein jentering frå BUL dansa Per Spelemann, slik Hulda Garborg sine jenter gjorde det i 1902.
  

Valdresspringar med Jan Beitohaugen Granli som spelemann.
  

Endå eit springarbilete
 

Og endå eit!
 
 
Bunadparade - Buskerud
  

Bunadparaden - Buskerud
  

Bunadparaden Hedemark
  

Bunadparaden - Buskerud

Bunadparaden - Sogn og Fjordane
  

Bunadparade - Telemark
  

Bunadparaden - dei fleste samla på troppa etterpå
  

Jon Fredrik Skauge som er førstekonsulent ved Bunad og Folkedraktrådet, heldt foredrag om skikk og bruk i bunad.
  
 
  
Redaktøren for bunadleksikonet Bjørn Sverre Hol Haugen takk alle for innsatsen
  

Gunn Jensberg, som nyss har byrja som direktør for Bunad- og folkedraktrådet, helsar også. Ho har vore medlem i redaksjonsrådet.
  
Kari-Anne Pedersen har også vore medlem i redaksjonsrådet - ho er konservator ved Norsk Folkemuseum
  

Solbjørg Tveiten song stev frå Hordaland - ho er mellom modellane i leksikonet
  
 
Ingrid Kristine Dillekås Adelssøn er modell i leksikonet, og ho arbeider med å lage spesialsydde skor til bunader.
 

Bunadparaden - Hordaland
  

Bunadparaden - Trøndelag
  

Bunadparaden - Agder
  

Bunadparaden Agder
  

Bunadparaden - Akershus
  
 
Bunadparaden - Østfold
  

Bunadparaden - Møre og Romsdal

Bunadparaden - Nordland, Troms og Finnmark
  

Mange av dei som var med i bunadparaden
 

Inga Hermansen Hætta, direktør ved Doukji-insttituttet i Kautokeino
heldt foredrag om samiske drakter.