Offentlege kurs
tilbake til startsida

"Minikurs" i Songdans søndag 12. november kl 18.00 - ca 19.30 før folkedanskvelden
OsloSongdanslag arrangerer minikurs i Sangdans med nogo attåt

For deg som er glad i å synge blir det en fin anledning til å prøve stemmen og danseskoene 12 november 2006, kl. 18 - 19:30 i Nordahl Bruns gt. 22
Vi vil ta opp flere sanger med en del vers slik at de som liker litt større sanger kan få noe å bryne seg på. De fleste tekstene og en del melodier ligger på internett, http://www.folkedans.com/danserettleiing/rettleiing.htm
Alle dansemåter repeteres, Menuett i mai og Åremålsdagen blir gjennomgått grudigere.
 Program:
Litt smått og godt
 Mer av de litt større, med noen vers
Stordans
Nogo attåt
En smakebit på internasjonale folkesanger ved sanggruppa PEVAJ, dannet for mange år siden av sangglade medlemmer av Oslo Internasjonale Folkedansklubb (OIFK).
I Kroatia fins det noen danser med sang istedenfor musikk. En av disse dansene heter ”Pevaj” og sanggruppa har tatt navn etter den. Danseformen til versene har tak som Ola Glomstulen og danses svaært likt stordans. Mellom versene er det litt fotarbeid. Vi tar første vers på serbokratisk og synger resten på norsk. Teksten synges først av forsanger og gjentas av ”menigheten”, den er derfor veldig enkel å danse uten særlig forkunnskaper.
 En liten sørafrikansk sang ”Thula Thula”, forsøker vi å lære tostemt. dersom det blir for vanskelig synger vi bare melodistemmen. (evt. lærer vi melodistemmen og Pevaj tar annenstemmen) Teksten er veldig enkel.
 Ellers tar Pevaj et par sanger som vi andre nøyer oss med å lytte til.
 Tekst til inner du under under ”kurs” på hjemmesiden til Oslo Songdanslag, http://www.folkedans.com/oslosongdanslag/
 Vi får også besøk av en folkedansinstruktør fra Romania. Dersom han kan instruere enkel dans  tilpasser vi programmet slik at vi får med det. Da holder vi på noe lenger enn til 19:30 
 
For spørsmål eller kommentarer kontakt:
Tore Granseth i Oslo Songdanslag
to-grans@frisurf.no
mobil: 91560651
hjem: 22608417Hausten 2006
Nybyrjarkurs i gamaldans/folkedans startar måndag 4. september
I Nordahl Brunsgt. 22 (ved det gamle Rikshospitalet), Halli, startar måndag 4. september kl 18.30 -20.30, og varer totalt 4 måndagar. Instruktør er Vebjørn og Inger Frøydis Bakken og det blir levande musikk. Pris kr 200 totalt for dei 4 kveldane. På kurset lærer vi vals, reinlender, polka, masurka og springpols, som er dei mest vanlege gamaldansane.  Du kan godt berre møte fram til første øving. Eller du kan ringe på førehand til  Tore Granseth 22608417/ 91560 651 eller e-post: to-grans@frisurf.no. Hugs å ta med gode sko (lave hælar). Om du er åleine eller eit par går like bra! Unge og vaksne. Det blir moro! Ta med deg vener og kjente.

Etter at kurset er slutt for kvelden, har leikarringen øving, så det går godt an å bli med der også dersom du vilHausten 2003
Nybyrjarkurs i gammaldans 

I Nordahl Brunsgt. 22 (ved det gamle Rikshospitalet), Halli, startar måndag 2. september kl 19.00 -20.30, og varer totalt 6 måndagar. Instruktør er Brit Håland og det blir levande musikk. Pris kr 360 totalt. På kurset lærer vi vals, reinlender, polka, masurka og springpols, som er dei mest vanlege gamaldansane. Og litt meir. Du kan godt berre møte fram til første øving. Eller du kan ringe på førehand til  22109488 eller e-post: Anne-Marie Brennaas an-bren@online.no. Hugs å ta med gode sko (lave hælar). Om du er åleine eller eit par går like bra! Unge og vaksne. Det blir moro! Ta med deg vener og kjente.

Etter at kurset er slutt for kvelden, har leikarringen øving, så det går godt an å bli med der også dersom du vil
Hausten 2002
Nybyrjarkurs i gammaldans 
I Nordahl Brunsgt. 22 (ved det gamle Rikshospitalet), Halli, startar måndag 2. september kl 19.00 -20.30, og varer totalt 6 måndagar. Instruktør er Brit Håland og det blir levande musikk. Pris kr 360 totalt. På kurset lærer vi vals, reinlender, polka, masurka og springpols, som er dei mest vanlege gamaldansane. Og litt meir. Du kan godt berre møte fram til første øving. Eller du kan ringe på førehand til  22109488 eller e-post: Anne-Marie Brennaas an-bren@online.no. Hugs å ta med gode sko (lave hælar). Om du er åleine eller eit par går like bra! Unge og vaksne. Det blir moro! Ta med deg vener og kjente.

Etter at kurset er slutt for kvelden, har leikarringen øving, så det går godt an å bli med der også dersom du vil


Hausten 2001

Nybyrjarkurs i gammaldans  (kurset er avlyst pga få påmeldte!)
I Nordahl Brunsgt. 22 (ved det gamle Rikshospitalet), Halli, startar måndag 17. september kl 19.00 -20.30, og varer 6 måndagar til. Instruktør er Brit Håland og spelemenn er Tor Skomedal og Gunnar Gvein (dei spelar trekkspel). Pris kr 350 totalt. På kurset lærer vi vals, reinlender, polka, masurka og springpols, som er dei mest vanlege gamaldansane. Du kan godt berre møte fram til første øving. Eller du kan ringe på førehand til Karstein Martiniussen på tlf: 22620103 eller e-post:Anne-Marie Brennaas an-bren@online.no. Hugs å ta med gode sko (lave hælar). Om du er åleine eller eit par går like bra! Unge og vaksne. Det blir moro!

Etter at kurset er slutt for kvelden, har leikarringen øving, så det går godt an å bli med der også dersom du vil.


Våren 2001
Polskurs 
Det blir kurs i Rørospols/Nordøsterdalspols laurdag 24. mars i Halli kl 10 - 15 i Nordahl Brunsgt. 22 (ved det gamle Rikshospitalet). Spelemann Knut Trøen og rettleiarar Inger Frøydis og Vebjørn Bakken. Kurset vil passe både for nybyrjarar og øvde dansarar. Du kan godt berre møte fram til kurset, eller du kan ringe på førehand til Inger Frøydis på tlf: 22620103 eller e-post: ifbakken@online.no. Hugs å ta med gode sko (lave hælar). Om du er åleine eller eit par går like bra! Unge og vaksne. Det blir moro!

Våren 2001 blir det ikkje kurs i gamaldans/folkedans.


Hausten 2000

Nybyrjarkurs i gammaldans
I Nordahl Brunsgt. 22 (ved det gamle Rikshospitalet), Halli, startar måndag 11. september kl 19.00 -20.30, og varer 6 måndagar til. Instruktør er Inger Frøydis Bakken og spelemenn er Tor Skomedal og Gunnar Gvein (dei spelar trekkspel). Pris kr 350 for i alt 7 måndagar. På kurset lerer vi vals, reinlender, polka, masurka og springpols, som er dei mest vanlege gamaldansane. Du kan godt berre møte fram til første øving. Eller du kan ringe på førehand til Inger Frøydis på tlf: 22620103 eller e-post: ifbakken@online.no. Hugs å ta med gode sko (lave hælar). Om du er åleine eller eit par går like bra! Unge og vaksne. Det blir moro!

Etter at kurset er slutt for kvelden, har leikarringen øving, så det går godt an å bli med der også dersom du vil.